Groen Drimmelen (VP/D66): geen gasboringen in de Biesbosch!

Voor de zomervakantie heeft D66 in de Tweede Kamer geprobeerd om voorgoed gasboringen in of onder Natura2000 gebieden, zoals de Biesbosch, te verbieden. Helaas kreeg dat voorstel geen meerderheid in de Tweede Kamer. Groen Drimmelen (VP/D66) vindt dat boringen in de Biesbosch ongewenst zijn en moeten worden voorkomen. Daarom stelden we tijdens de vakantieperiode vragen aan het college van de gemeente Drimmelen over dit onderwerp. Uit de antwoorden bleken er nog geen concrete plannen te zijn voor (proef)boringen in of onder de Biesbosch. 

Groen Drimmelen (VP/D66) houdt deze ontwikkelingen scherp in de gaten. Wij zullen alles binnen onze mogelijkheden doen om boringen te voorkomen. De Biesbosch mag hierdoor geen schade ondervinden! Economische belangen van energiebedrijven wegen in dit geval niet op tegen het behoud van een uniek en waardevol natuurgebied.

Meer weten over Groen Drimmelen (VP/D66) of meepraten over dit of andere onderwerpen die u bezighouden? Kijk op www.groendrimmelen.nl of benader een van onze raadsleden, Jürgen Vissers, Miriam Tiekstra en Leo Mol. Gegevens staan ook in de gemeentegids.

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal