Groen Drimmelen (VP/D66) gaat er weer tegenaan

Mooie winst, 3 stevige zetels in handen


 Een winst van ongeveer 200 stemmen heeft tot tevreden
reacties bij Groen Drimmelen (VP/D66) geleid. De derde zetel die in 2014 werd
veroverd is nog steviger in handen van de partij gekomen. Dankzij voorkeurstemmen
zullen Miriam Tiekstra en Hans Kuijpers de zetels naast lijsttrekker Jürgen
Vissers gaan innemen. Een teleurstelling voor Leo Mol die de afgelopen jaren
keihard heeft gewerkt en zich, zeker inhoudelijk, tot één van de betere
raadsleden heeft ontwikkeld. Wij hopen echter dat hij snel weer in de
raadsbankjes plaats kan nemen!

 Tevredenheid overheerst. Immers de andere kandidaten bij de
tot 10 hebben prima gescoord. Anita van Gennip was de grootste stemmentrekker
in Drimmelen, terwijl onze nieuwkomers Ellen Verhaard, Roxanne Pruijssers-Heijmans
en Tim Eestermans ook veel stemmen hebben weten te vergaren. Ook veel
“oudgedienden” binnen de partij scoorden prima!

Nu de ‘kruitdampen’ zijn opgetrokken gaat de partij er weer
met volle energie tegenaan om de belangen van onze inwoners te behartigen.

 Voor Groen Drimmelen zijn de speerpunten: meer invloed van
de inwoners op de inrichting van de woonomgeving door het versterken van
dorpsgericht werken. Samen met het ANV, de MNV en Kiemkracht inzetten op meer
en beter natuurbeheer.  Inzet op
duurzaamheid door o.a. te werken naar een energie neutrale gemeente en door de
dingen vooral lokaal te doen. Meer inzet op maatwerk bij de uitvoering van de
gemeentelijke zorgtaken voor de jeugd, de ouderen en mensen met een beperking. Goed
onderwijs in goede schoolgebouwen met groene schoolpleinen. Realisatie van
woningbouw op diverse locaties in onze dorpen. Verder vanzelfsprekend veel
aandacht voor ons netwerk van verenigingen en het vrijwilligerswerk. Kortom
Groen Drimmelen bruist van de ideeën.

 Wilt u meepraten en meedenken over onze richting, dan
stellen wij dat uiteraard bijzonder op prijs. Inwoners zijn altijd van harte
welkom bij onze vergaderingen. Of neem contact met ons op via info@groendrimmelen.nl.

 

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal