Groen Drimmelen (VP / D66) fel in debat jeugdbeleid

Maatschappelijke stage mag van meerderheid ruim € 24.000 per jaar kosten

 
Met de overgrote meerderheid van onze jeugd gaat het heel erg goed!

Donderdag 9 april jl. stond op initiatief van Groen Drimmelen de visie op het algemene jeugdbeleid in de gemeente Drimmelen op de agenda. Naar aanleiding van de inrichting van het Centrum voor Jeugd en Gezin, één van de tovermiddelen uit de hoge hoed van het christelijke kabinet onder aanvoering van minister Rouvoet, achtte Groen Drimmelen het wenselijk dat er ook eens goed gekeken zou worden naar het beleid op het gebied van welzijn voor onze jeugd. Groen Drimmelen  kan het immers niet vaak genoeg zeggen: met de overgrote meerderheid van onze jeugd gaat het zo ontzettend goed en laten we dat nu vooral zo houden!!!!! Wij gaan uit van een glas dat (meer dan) half vol is.

 

Jongeren betrekken bij besluitvorming

In de visie die voor lag werd duidelijk dat we als gemeente Drimmelen al heel veel doen om het welzijn van onze jongeren te bevorderen. Denk hierbij aan de subsidies die verstrekt worden aan sport- en muziekverenigingen en aan Blitz, het project cultuureducatie, veilige schoolzones etc. Het enige punt dat minder uit de verf komt is de participatie van jongeren. Tal van ideeën heeft Groen Drimmelen hiervoor aangedragen en de meeste hiervan komen allemaal in de visie terug. Jeugdforums bij bepaalde onderwerpen (jongeren mee laten denken over onderwerpen waar zij zeker een mening over hebben), jeugd kennis laten maken met de gemeentepolitiek in samenwerking met de scholen, Blitz inzetten om de behoeften van de jongeren op dit punt te peilen, jongeren betrekken bij de komende gemeenteraadsverkiezingen.

 

Maatschappelijke stage: wondermiddel of zwaar overschat?

Helaas spitste de discussie zich toch weer toe op het volgende medicijn van de landelijke regering, de maatschappelijke stage; het collegevoorstel nodigde hiertoe uit. Elke leerling van het voortgezet onderwijs wordt vanaf het schooljaar 2011-2012 verplicht 72 uur maatschappelijke stage te vervullen, wat zoveel inhoudt als dat men zich nuttig moet maken voor de maatschappij. Een “bijbaantje” bij een sportvereniging, een zorginstelling of een gemeente dus bijvoorbeeld. Volgens Groen Drimmelen wordt hierbij uitgegaan van een volledige verkeerd kindbeeld. De jongeren van tegenwoordig zijn niet betrokken bij de maatschappij, kunnen daaraan niet zelfstandig deelnemen en zullen zonder hulp van de overheid niet opgroeien tot volwaardige burgers. Complete onzin vindt Groen Drimmelen. Ga op zaterdag eens kijken bij bijvoorbeeld een voetbalvereniging en u zult zien dat jongeren de overheid echt niet nodig hebben om maatschappelijk betrokken te zijn.

 

Geld van overheid: dwingen of stimuleren?

Nu heeft de landelijke overheid in de algemene uitkering (geld dat gemeenten mogen inzetten waarvoor ze dat willen) € 24.000 per jaar gestopt, omdat de maatschappelijke stage wordt ingevoerd. Als gemeenten de maatschappelijke stage goedkoper kunnen uitvoeren, is dit geld dus “gewonnen” voor andere projecten voor onze jeugd en jongeren. Wethouder Krook stelt voor hiervoor een stagemakelaar in te huren als gemeente die ervoor gaat zorgen dat alle jongeren een maatschappelijke stage kunnen gaan volgen. Weggegooid geld en absoluut onnodig denkt Groen Drimmelen. De stage kan met behulp van het grote netwerk (onderwijs, verenigingen, bedrijfsleven), dat we volgens de wethouder hebben, worden ingevuld, zonder dat daar die € 24.000 aan besteed hoeft te worden. Er hoeft geen stagemakelaar aangenomen te worden. Liever besteedt Groen Drimmelen het geld aan goedlopende projecten zoals “Cultuureducatie”. Hiermee worden onze basisschoolleerlingen gestimuleerd deel te nemen aan cultuurprojecten en dit loopt uitstekend. De stage is alleen maar een dwingend middel om een enkele jongere, die niet voldoet aan de verwachtingen, wel aan de verwachtingen te laten voldoen. Liever stimuleren dan dwingen;
 
Groen Drimmelen (VP / D66)
GEWOON DOEN!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal