Groen Drimmelen (VP/D66): duurzaamheid hoeft dus geen geld te kosten!

  Windmolens: voor onze inwoners en van onze inwoners

 Er komen 8 windmolens op het grondgebied van Drimmelen en Moerdijk. Via de onderhandelingen tussen een ontwikkelaar, de provincie, Duurzaam Drimmelen en beide gemeenten, zijn voor de lokale gemeenschap goede randvoorwaarden afgesproken.

 De windmolens draaien niet alleen voor onze inwoners, maar zijn ook van onze inwoners. Een fantastisch resultaat waar we als Groen Drimmelen (VP/D66) ontzettend trots op zijn. Al vanaf 2006 staan wij voorop als het gaat om duurzaamheid. Windenergie in de gemeente Drimmelen is op dat gebied het volgende succes dat kan worden bijgeschreven. Drimmelen wordt steeds duurzamer, in woord en in daad! Door dit besluit leveren we een bijdrage aan de landelijke doelstelling voor windenergie en aan “Drimmelen energieneutraal in 2040”. Daarnaast houden we nu de regie in eigen hand voor het bouwen van de molens: als we zelf geen windmolens gaan bouwen, dan wordt voor ons beslist waar windmolens geplaatst gaan worden in Drimmelen. Er komt een fonds waarin € 500.000 tot € 1.500.000 komt, volledig uit de ontwikkelingen, dus niet uit de gemeentebegroting! En door de sociale voorwaarden die we stellen, kunnen inwoners ook zelf geld investeren in de windmolens, waarbij een rente wordt gegeven die 2% hoger ligt dan in de markt. Tenslotte kunnen inwoners een lagere energieprijs krijgen via deze windmolens. Samengevat: een win-win-win-situatie! Duurzaamheid, participatie van inwoners en financieel voordeel! Meer weten over onze partij? Kijk op www.groendrimmelen.nl, bezoek onze Facebookpagina of benader één van onze raadsleden, Jürgen Vissers, Leo Mol en Miriam Tiekstra. Gegevens staan ook in de gemeentegids.

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal