Groen Drimmelen (VP/D66) blij met besluiten over starterswoningen.

In het najaar van 2007 verraste toenmalig wethouder vriend en vijand met de mededeling dat jongeren op het F-veld van v.v. Terheijden mochten gaan bouwen. Helaas waren omwonenden niet tevreden over de plannen en volde er een procedure die tot de Raad van State werd volgehouden. Nu drie jaar verder heeft de Raad van State uitspraak gedaan. Het resultaat: De jongeren kunnen eindelijk van start.

Ander goed nieuws voor starters is dat de gemeenteraad unaniem een verzoek om huurwoningen in het plan Prinsenpolder om te zetten in koopwoningen heeft afgewezen.

Uitspraak Raad van State over F-veld

 

Zelden zal een bouwproject met een omvang van 34 woningen zoveel emoties met zich mee hebben gebracht als het project F-veld in Terheijden. Wat begon met een sympathieke, maar weinig doordachte geste van de toenmalig wethouder Bakker, eindigde uiteindelijk in een uitspraak van de Raad van State.

In de tussentijd is er veel over gesproken. Hebben velen zich verschrikkelijk boos gemaakt. Zozeer zelfs dat het democratisch gehalte van de gemeenteraad in twijfel werd getrokken. Die schoof immers ‘zomaar’ de bezwaren van 500 ‘getroffenen’ terzijde!

Zelden zal de Raad van State alle argumenten van de bezwaarmakers zo volledig van tafel hebben geveegd. De Raad van State heeft duidelijk gemaakt dat de gemeenteraad zijn eigen verantwoordelijkheid heeft en dat die verantwoordelijkheid kan betekenen dat het individuele belang van een aantal burgers ondergeschikt is aan het belang van andere burgers. Groen Drimmelen (VP/D66) heeft vanaf het begin duidelijk gemaakt dat dit plan door kon gaan en dat de het ambtelijk advies rond de ontsluiting werd onderschreven. Voor de leden van Dynamisch Jong Drimmelen is er eindelijk een einde gekomen aan de onzekerheid. Zij kunnen beginnen met de laatste voorbereidingen voor de bouw van hun woning.

Huurwoningen in plan Prinsenpolder

Afgelopen week sprak de gemeenteraad over het verzoek van de bouwcombinatie Prinsenpolder om 12 huurwoningen in het plan Prinsenpolder, om te zetten in koopwoningen. Voor Groen Drimmelen (VP/D66) was dit onbespreekbaar. Het aantal huurwoningen voor starters dat gebouwd wordt, voldoet al niet aan de uitgangspunten in de woonvisie en dat zou met het verzoek van de bouwcombinatie nog meer scheef worden getrokken. De woningstichting zal de komende jaren toch echt beter zijn best moeten doen, om de achterstand die de afgelopen twintig jaar is ontstaan weg te werken. Tegenover zo’n 80 potentiële kopers staan zo’n 500 á 600 personen die wachten op een huurwoning. Één keer raden wie in dit geval voorrang krijgt.

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal