Groen Drimmelen (VP/D66): beter onderhoud wegen en boos op landelijke regering

Tijdens de eerste raadsvergadering na het zomerreces heeft de gemeenteraad van Drimmelen onder andere gesproken over het rapport van de rekenkamercommissie over het onderhoud van onze Drimmelense wegen en over een door Den Haag verplicht gestelde vergoeding voor onze burgerleden (hulptroepen van de raadsleden).
Onderhoud wegen moet extra aandacht krijgen
Het rapport van de rekenkamercommissie toonde aan dat er in de afgelopen jaren veel mis is gegaan bij het onderhoud van wegen in de Gemeente Drimmelen. Leo Mol verwoordde dit namens Groen Drimmelen (VP/D66) treffend: “Zowel bij de communicatie als bij het opstellen van de budgetten zijn zaken niet goed gegaan. Sterker nog, er is structureel 40% meer uitgegeven dan begroot. Omdat we de oorzaken daarvan niet in beeld hebben, moeten we nagaan waardoor dit is gekomen. Hoe het college dit onderzoekt, maakt niet uit, als het maar gebeurt. Niet om naar het verleden te kijken en daarmee een schuldige aan te wijzen, maar om ervan te leren en te zorgen dat het in de toekomst wel goed gaat.” Nadat het college had toegezegd hiermee aan de slag te gaan was de kous af voor Mol. Een “spookmotie” van de PvdA tegen het college werd vervolgens luid maar duidelijk gepareerd. “Alles wordt, bewust of onbewust, door elkaar gehaald in deze motie, qua tijd, onderwerpen, onderzoeken, noem maar op. Groen Drimmelen (VP/D66) neemt daar afstand van”, aldus fractievoorzitter Jürgen Vissers.
Den Haag bepaalt, Drimmelen betaalt!
Groen Drimmelen (VP/D66) deed bij een ander onderwerp een dringend beroep op de andere raadsfracties om de kosten zoveel mogelijk te beperken. Vanuit Den Haag worden gemeenten verplicht de burgerleden (hulptroepen van de gemeenteraad) te gaan betalen en te voorzien van ICT. Hoe ruim en dus duur deze regeling wordt kunnen we zelf bepalen. Groen Drimmelen (VP/D66) vindt in deze tijd van bezuinigen dat dat dus zo goedkoop mogelijk moet! Het kan niet zo zijn dat we overal op bezuinigen en dat we vervolgens een zeer ruime vergoedingsregeling voor onze eigen werkzaamheden in het leven roepen als dat ook anders kan.
Kennis maken met Groen Drimmelen (VP/D66)? Wij vergaderen dinsdag om de 2 weken vanaf 19.30 uur op het gemeentehuis. Kijk ook op onze website, www.groendrimmelen.nl of stuur ons een mail: info@groendrimmelen.nl. 
Het moet duurzaam, het moet sociaal en daarbij vertrouwen we op de eigen kracht van onze inwoners en verenigingen!

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal