Groen Drimmelen (VP/D66): beleid voor zonnevelden een belangrijke stap naar schone energie

Gemeenteraad stemt in met nieuwe mogelijkheden zonne-energie in onze gemeente

Tijdens de opinieronde een paar weken geleden bleek dat er ook bij ons in de gemeente partijen zijn die de kop in ’t zand steken en de noodzaak van schone energie nog steeds niet lijken te zien. Partijen die met onuitvoerbare en dure plannetjes komen om nog geen half procent van de energie-opgaaf mogelijk te maken. Partijen die een kleine pilot wel willen toestaan maar verder willen afwachten. Het kwam allemaal weer langs.

Ook politieke partijen die een groot deel van hun achterban in het buitengebied hebben, lijken zich niet bewust te zijn van het feit dat de klimaatverandering juist als eerste een grote invloed zal hebben op agrarische bedrijven en hun opbrengsten. Je zou denken dat de energietransitie dan ook wordt omarmd door deze partijen en inwoners. Dat bleek niet voor iedereen zo te zijn. Ook hier lijkt het erop dat niet iedereen veranderingen kan omarmen, ook al is er geen ontkomen aan.

Gelukkig hoorden we ook heel veel goede punten van voorstanders van schone energie, mensen die de aarde willen beschermen tegen verdere opwarming en vervuiling. En uit de bijdragen van enkele insprekers bleek dat ook veel agrariërs de noodzaak onderkennen en schone energie zelfs als een uitbreiding van hun business-model zien, een win-win situatie. Een deel van de extra inkomsten voor onze agrariërs kan worden ingezet voor verdere verduurzaming en nieuwe natuur. 

Ontkennen dat er iets moet gebeuren of denken dat het probleem niet zo groot is, kan echt niet meer. De feiten spreken voor zich en er is geen enkel excuus om de energietransitie niet voortvarend op te pakken. We moeten aan de slag, en snel. Het beleid zoals het er nu ligt en in de raadsvergadering door een meerderheid is aangenomen, is voor Groen Drimmelen (VP/D66) dan ook een erg goede eerste stap om concrete acties mogelijk te maken. We gaan nu 150 hectare zonnevelden toestaan in onze gemeente. Uit alle berekeningen die er liggen, blijkt dat we die hoeveelheid minimaal nodig gaan hebben omdat we gewoonweg niet genoeg daken hebben in de gemeente om voldoende energie op te wekken. 

Enkele weken geleden is het tweejaarlijkse rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving weer gepubliceerd. In dat rapport stelt het planbureau dat na jaren van plannen maken voor een nieuw klimaatbeleid en energiebeleid, Nederland nu in een beslissende fase van uitvoering is aanbeland. Het moment is perfect, het kabinet heeft grote ambities en de economie draait goed. Maar succes ontstaat alleen als we de duurzame vernieuwing zo inrichten dat iedereen meedoet, enthousiast en creatief. 

Groen Drimmelen (VP/D66) vindt dat we als gemeente blij mogen zijn dat er initiatiefnemers opstaan die zich willen inzetten om onze gemeente energieneutraal te maken en daarbij maatschappelijke meerwaarde en landschappelijke kwaliteitsverbetering opnemen in hun plannen. Natuurlijk kennen deze initiatieven ook een verdienmodel, maar dat betekent alleen dat onze lokale economie er ook door wordt gestimuleerd. Ook hier alleen maar win-win en een duurzame toekomst op alle vlakken.

Groen Drimmelen (VP/D66) strijdt altijd voor duurzaamheid en het belang van de energietransitie. De noodzaak is duidelijk, en wij zijn dan ook trots op dit bereikte resultaat. We gaan voortvarend verder met de verdere verduurzaming van onze energievoorziening, zodat ook generaties na ons verzekerd zijn van een gezonde leefomgeving. Kijk voor meer informatie en onze contactgegevens op www.groendrimmelen.nl.

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal