Groen Drimmelen (VP/D66): Beleid Duurzaamheid wordt in praktijk gebracht.

GEMEENTERAAD NEEMT VISIE GROEN DRIMMELEN UNANIEM OVER

 In het
verkiezingsprogramma van Groen Drimmelen voor de verkiezingen van 2010 was
duurzaamheid het centrale thema. Het formuleren van duurzaamheidsbeleid is ook
een van de belangrijkste redenen van deelname aan de coalitie met LHB en VVD.
De fractie van Groen Drimmelen was daarom ook erg blij dat dit beleid nu is
vastgelegd in de nota Visie Duurzaamheid 2040: basisdocument voor het
verduurzamen van de gemeente Drimmelen.

Al vanaf 2006 hamert Groen Drimmelen (VP/D66)
er op dat duurzaamheid een plek moet krijgen in alle onderdelen van het
gemeentelijk beleid. Duurzaamheid vormde de rode draad in ons
verkiezingsprogramma. Door de inzet van Groen Drimmelen (VP/D66) werd
Duurzaamheid benoemt als een van de speerpunten van de vorige en de huidige
coalitie.

In de Visie Duurzaamheid is vastgesteld hoe de
duurzame gemeente Drimmelen er in 2040 uitziet. Het is een beeld waar Groen
Drimmelen (VP/D66) zich volledig in kan vinden. Het sluit immers naadloos aan
bij het verkiezingsprogramma uit 2010 en ook bij de toekomstvisie van de
gemeente die in 2011 door de gemeenteraad is vastgesteld.

De realisatie van deze visie gaat echter niet
vanzelf. Daarom heeft de fractie er op gehamerd dat een uitvoeringsprogramma
moet komen. Uitgangspunten hiervoor zijn o.a. de voorbeeldfunctie die de
gemeente zelf heeft door gemeentelijke 
gebouwen te voorzien van duurzame energie (bijvoorbeeld door
zonnepanelen op het dak van het gemeentehuis), door duurzaam inkopen te
maximaliseren, door afspraken te maken met de woningbouwverenigingen met
betrekking tot het energiezuinig bouwen en energiezuinig maken van de bestaande
woningvoorraad, enzovoorts. Verder moet de gemeente met het bedrijfsleven en
andere maatschappelijke partners meedenken en meehelpen om duurzaamheid te
bevorderen.

Groen Drimmelen (VP/D66) heeft altijd
benadrukt dat duurzaamheid uiteindelijk niet duurder  is. Wellicht dat de investeringen hoger zijn.
Deze hogere investeringen worden echter goed gemaakt doordat deze over een
langere termijn kunnen worden afgeschreven omdat de levensduur langer is en de
onderhoudskosten en de verbruikskosten lager zijn. 

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal