Groen Drimmelen ondersteunt kritiek reizigersorganisatie Rover

Buslijn 124 moet blijven volgens Groen Drimmelen

 

Vorige week maakte de provincie bekend dat buslijn 124,
welke gedurende de spitstijden tussen station Lage Zwaluwe en Oosterhout rijdt, per 14 december
as. zal worden opgeheven. Reizigersorganisatie Rover uitte in de pers hierop al
forse kritiek naar aanleiding van de berichtgeving van de Provincie. Groen
Drimmelen ondersteunt deze kritiek volledig.

 

Laagdrempelig
openbaar vervoer


Groen
Drimmelen draagt het openbaar vervoer een warm hart toe en wil het gebruik van
het openbaar vervoer zoveel mogelijk stimuleren. Busverbinding 124 draagt er toe bij dat inwoners uit
Oosterhout, Raamsdonkveer en Made, die voor het woon-werkverkeer en voor hun
studie gebruik maken van het openbaar vervoer, zonder al te veel tijdverlies
naar Rotterdam kunnen reizen. Naast de tijdwinst, die door gebruik van deze
buslijn wordt gerealiseerd (zo?n half uur), zijn ook de kosten om op deze
manier met het openbaar vervoer te reizen lager dan wanneer de route via Breda
dient te worden afgelegd. Volgens Groen Drimmelen zorgen juist deze ?kleine?
vervoerslijnen ervoor, dat het voor de inwoners van onze gemeente mogelijk is
op een effectieve en effici?nte manier gebruik te (blijven) maken van het
openbaar vervoer. Met dit soort diensten blijft het openbaar vervoer
laagdrempelig en dat is juist wat Groen Drimmelen wil.

 

Provincie moet besluit terugdraaien

Opheffing van de buslijn leidt
volgens Groen Drimmelen tot een verschraling van het openbaar vervoer in onze
gemeente. Dit en de hiervoor genoemde argumenten zijn voor de fractie van Groen
Drimmelen reden geweest om het college te vragen in overleg te treden met de
provincie. Doel van dit overleg (eventueel in samenwerking met de buurgemeenten
Oosterhout en Geertruidenbeg) moet zijn, om opheffing van lijn 124 per 14
december as. te voorkomen. De provincie moet het besluit terugdraaien en de bus
moet ertoe blijven bijdragen dat onze inwoners gebruik kunnen blijven maken van
een uitstekend alternatief voor de route via Breda.

 

Namens de fractie van Groen
Drimmelen,

 

J?rgen Vissers

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal