Groen Drimmelen ondersteunt Akkerrandenproject

Groen Drimmelen heeft duurzaamheid hoog op haar agenda staan. Dit geldt ook voor Niels Mureau, die sinds enkele jaren aan de weg timmert door een duurzame bedrijfsvoering van zijn boerenbedrijf. Reden voor bestuur en fractie om eens een kijkje achter de schermen van zijn bedrijf te nemen.
 
Afgelopen zaterdag was het zover. Een aantal leden van Groen Drimmelen, met enkele andere belangstellenden, verzamelde zich op het boerenerf van Niels voor een rondleiding over zijn bedrijf en zijn landerijen.
 
Na een korte uitleg van Niels in de kalverenstal, met enkele nuttige aanvullingen van Frans en José, namen we een kijkje in de andere, lege, stal. Leeg, omdat in de visie van Niels koeien en kalveren zo lang mogelijk in de open lucht horen te verblijven. Daarna wandelde het groepje over de weilanden van Niels, naar de plaats waar hij zijn Akkerrandenproject heeft gerealiseerd. In dit project probeert Niels door het zaaien van bloemen en planten kleur te geven aan de akkerrand. Daarnaast fungeert deze akkerrand als schuilplaats voor diverse soorten dieren, zoals konijnen, vogels en vele soorten insecten.
 
De locatie grenst aan de Binnenpolder, waar Staatsbosbeheer volop bezig is de situatie van tientallen jaren geleden terug te krijgen. Grote hoeveelheden grond zijn afgevoerd en de komende jaren moet het oorspronkelijke natte veengebied weer terugkeren, met de daarbij behorende vegetatie.
 
Niels wil, in nauwe samenwerking met Staatsbosbeheer, in deze omgeving zijn boerenbedrijf in stand houden. Dit vergt erg veel overleg, aangezien de visie van Staatsbosbeheer en die van Niels Mureau verschillend zijn, terwijl beiden in wezen hetzelfde doel nastreven, namelijk een zo aantrekkelijk mogelijke omgeving realiseren voor mens en dier.

Voor Niels is het van groot belang dat in de Binnenpolder naast het nu afgegraven gebied, waar de oorspronkelijk natuur kan terugkeren, ruimte is voor een overloopgebied. Hierin wil hij op aangepaste wijze zijn vee houden. In het aan de overloopgebied grenzende gebied zou ruimte zijn voor de, weliswaar kleinschalige, maar meer traditionele wijze van agrarische bedrijfsvoering. Als hij hiervoor de gelegenheid krijgt kan hij zijn bedrijf levensvatbaar houden en blijft de afwisseling van veeteelt, landbouw en natuurbehoud in het poldergebied bestaan.
 
Groen Drimmelen hecht veel waarde aan het behoud van het groen-blauwe karakter van de gemeente Drimmelen. Het groen-blauwe karakter kenmerkt zich daarbij o.a. door een buitengebied met ruimte voor zowel de agrarische ? als de recreatieve sector.  De werkwijze van Niels Mureau spreekt Groen Drimmelen daarom bijzonder aan. Het zal dan ook niemand verbazen dat Groen Drimmelen Niels actief zal ondersteunen in zijn streven tot versterking van de natuurontwikkeling in gebieden zoals de Binnenpolder. Uiteraard bedanken wij Niels voor de duidelijke uitleg en voor de ontvangst, met koffie en koek, krentenbrood enzovoorts. Het was prima verzorgt, mede door Frans en José.
 

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal