Groen Drimmelen kiest voor beste ontsluiting F-veld

Tijdens de opiniërende
raadsvergadering van 10 september kwam de ontsluiting van het nieuwe wijkje dat
op het vroegere f-veld van v.v. Terheijden wordt ontwikkeld. Een onderwerp dat
de gemoederen vooral in de wijk Vaartkant 1 en 2 bezighoudt. Groen Drimmelen heeft
in ieder geval duidelijk aangegeven dat zij de ontsluiting via de Vlierlaan de
beste oplossing vindt.

 

Politici
mogen nooit weglopen voor moeilijke besluiten. Het was natuurlijk erg
aanlokkelijk om de vele bewoners van Vaartkant 1 en 2 die de moeite hadden
genomen de discuss
ie over de ontsluiting van het f-veld bij te wonen blij te
maken door een voorkeur uit te spreken voor een minder optimale ontsluiting van
‘het f-veld’. Groen Drimmelen heeft, net als de andere fracties, behalve de
LHB, gekozen voor de meest optimale ontsluiting van deze nieuwe wijk, namelijk
de ontsluiting langs de Vlierlaan!

De
Vlierlaan
kan de toename van het aantal verkeersbewegingen makkelijk aan. Het
is de kortste weg naar de hoofdontsluiting van Terheijden. Het nieuwe wijkje
komt direct tegen de bestaande bebouwing aan te liggen en dus niet geïsoleerd,
zoals bij het gepresenteerde alternatief. Er vindt geen verdere aantasting van
het sportcomplex van de voetbalvereniging plaats. De schoolroute voor kinderen
uit Wagenberg richting Breda, langs de Lageweg, blijft net zo veilig als deze
nu is. Ook de Ruitersvaartweg, waar de spelers voor de voetbalvereniging veel
gebruik van maken, wordt niet extra belast. Bovendien is deze ontsluiting veel
goedkoper dan het door insprekers van de Vaartkant voorgestelde alternatief. Allemaal
voordelen die opwegen teg
en het door de bewoners voorgestelde alternatief.

Dat
er bezwaren tegen deze
ontsluiting zijn is logisch. Het trapveldje moet worden
verplaatst. Het komt nu zo’n

200
meter
verderop te liggen. Er gaat een, dat moet gezegd
worden, fraai stukje groen verloren. Dat zal gecompenseerd moeten worden. Het
wordt drukker op de Vlierlaan. Er moeten maatregelen komen om de extra overlast
zoveel mogelijk te b
eperken. Door de extra verkeersbewegingen zal ook de
veiligheid verminderen. Ook daar moeten maatregelen voor komen. Groen Drimmelen
benadrukt dat de direct aanwonenden bij de verdere uitwerking van de
ontslu
iting van de nieuwe wijk moeten worden betrokken.

Het
belangrijkst
e is echter dat er gebouwd gaat worden. Gebouwd vooral voor onze
jongeren. Dat moet ook snel gebeuren. Jongeren trekken massaal weg. Niet alleen
omdat de kernen van Drimmelen niet aantrekkelijk zijn, maar ook omdat er voor
hen bijna geen geschikte woning te krijgen is. Laat de inwoners van Vaartkant 1
en 2 dat tot zich door laten dringen, voordat zij met allerlei procedures
proberen de realisatie van deze nieuwe wijk te traineren.

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal