Groen Drimmelen feliciteert Terheijden

De raadsvergadering van 23 september 2010 is er voor het dorp Terheijden een om zich lang te herinneren. In de eerste plaats omdat het bestemmingsplan voor een nieuwe Zonzeelschool is goedgekeurd. In de tweede plaats omdat de financiële mogelijkheden om de Kleine Schans op te knappen zijn vergroot.

Bestemmingsplan Zonzeelschool
Al vele jaren is er in de gemeenteraad over nieuwbouw van de al lang versleten Zonzeelschool gesproken. Groen Drimmelen was dan ook bijzonder positief over het voorstel met het bestemmingplan in te stemmen. Met de zienswijzen van omwonenden is in belangrijke mate rekening gehouden. Er wordt ook nog gekeken of de platanen die er staan op één of andere manier behouden kunnen blijven. Uiteraard is Groen Drimmelen daar ook verheugd over. De volgende stap is het ter visie leggen van het bestemmingsplan. Hopelijk komen er geen bezwaren op en kan het bestemmingsplan over een aantal weken definitief worden, waardoor er dan eindelijk werk gemaakt kan worden met de bouw van de Zonzeelschool, met als einddoel de opening in 2012.

De Kleine Schans
De Kleine Schans staat al lange tijd op de nominatie om opgeknapt te worden. Hier is veel geld voor nodig. Daarnaast wil de gemeente Breda de entree van de Spinola Schans opknappen. Daarvoor heeft de gemeente Breda een stuk grond nodig dat in eigendom is van een van onze inwoners, die graag een woning wil bouwen waarvoor een bestemmingsplanaanpassing nodig is. Om deze transactie mogelijk te maken ontvangt de gemeente Drimmelen € 140.000,00. Dit geld kunnen we gebruiken bij de financiering van het opknappen van de Kleine Schans.

Twee besluiten waar we de inwoners van het dorp Terheijden van harte mee feliciteren.

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal