Groen Drimmelen de meest stabiele en dynamische partij, aldus BN-DeStem

MADE – Terugblikkend was Groen Drimmelen de afgelopen vier jaar de meest stabiele en dynamische partij in de gemeente Drimmelen.

Fractievoorzitter

Hans Kuijpers (52) en raadslid Jürgen Vissers (31) maakten vier jaar deel uit van de coalitie.


Het tweetal maakte zich hard voor de coalitieafspraken, maar was ook
niet bang om regelmatig de nek uit te steken voor andere onderwerpen. “Wij denken niet in dogma’s”, vertelt Kuijpers. “We zijn bereid elk idee nauwkeurig af te wegen. Ook in de raadzaal. We komen zelf met initiatieven, maar steunen ook sympathieke voorstellen van anderen. Onafhankelijk of die van een oppositiepartij komen of van een coalitiepartner. Belangrijkste voor ons is, dat we er als partij achter staan.” “We stemmen ook niet zomaar blind mee met plannen van onze eigen wethouder”, vult Vissers aan. “Kijk naar de Thijssenweg in Wagenberg. Wij zijn niet voor zomaar uitbreiding van bedrijventerreinen, dus hebben we tegen dat voorstel van Marijke Vos gestemd.”

Het tweetal geeft toe dat de afgelopen vier jaar roerig zijn geweest voor de gemeente Drimmelen. Vissers: “We hebben veel van deze periode geleerd. Tijdens de coalitieonderhandelingen in 2006 is ingezet op een volledig duale aanpak. Achteraf is gebleken dat dat niet werkt. Om bij belangrijke kwesties tot besluiten te komen, moet je als coalitie afspraken maken. Zonder de rijen te sluiten, beland je in ellenlange discussies. Kijk naar het project Oranjeplein bijvoorbeeld. Na de bestuurscrisis is door de nieuwe coalitie een prioriteitenlijstje gemaakt, waardoor voor een aantal belangrijke kwesties toch nog knopen zijn doorgehakt.”

Voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen is Vissers lijsttrekker en staat Kuijpers op plaats zes. “Een bewuste keuze”, legt de huidig fractievoorzitter uit. “Ik heb de afgelopen tijd ervaren dat het raadswerk lastig te combineren is met mijn baan. Ik doe daarom een stapje terug, maar blijf in ieder geval actief als burgerlid.”

Groen Drimmelen benadrukt in de aanloop naar 3 maart haar roots door in het logo de namen van de Vooruitstrevende Partij (VP) en D66 op te nemen. Uit een fusie van die partijen is Groen Drimmelen in 2001 ontstaan.

“Met de komst van GroenLinks als nieuwe partij in deze gemeente is dat zeker een goede zet van ons”, meent Vissers. “We verwachten namelijk wel verwarring bij de kiezers met twee groene partijen op een stembiljet. Door onze roots te benoemen is het onderscheid hopelijk toch voldoende zichtbaar.”

Duurzaamheid is de rode draad in het programma van Groen Drimmelen (VP/D66). In tegenstelling tot voorgaande jaren heeft de partij gekozen voor een ruime toekomstvisie, gebaseerd op Drimmelen tot aan 2030 en niet puur op de komende vier jaar.

“Er staan zoveel ontwikkelingen op stapel die de vier jaar overstijgen, dat we bewust voor een langere termijn hebben gekozen”, zegt Kuijpers. “We beseffen dat er de komende periode financieel weinig ruimte is voor nieuw beleid, maar investeren in duurzaamheid is investeren in de toekomst. Daar gaan we ons dus toch hard voor maken.”

Wat de komende kerntakendiscussie betreft, zijn de mannen van Groen Drimmelen duidelijk: “We doen geen beloftes die we niet kunnen waarmaken. Met name door samen te werken moeten we proberen zoveel mogelijk voorzieningen overeind te houden. Samenwerken met andere gemeenten om geld te besparen, maar zeker ook samenwerken met onze burgers en verenigingen. Zij moeten actief betrokken worden bij de discussie hoe de leefbaarheid in de dorpen behouden kan blijven”, aldus Vissers. “En tot slot is samenwerking op politiek vlak straks ook belangrijk. Met een paar miljoen aan bezuinigingen op komst is er volgens ons geen plaats voor ego’s in de raadzaal. We zullen het samen moeten oplossen.”

Artikel BN – De Stem

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal