Groen Drimmelen blij met aanpak centrum Terheijden

Veilig Verkeer Nederland adviseert positief over plan

 

Begin november is de gemeente eindelijk begonnen met het aanpakken van het centrum van Terheijden. Over een aantal weken zal het centrum van Terheijden een metamorfose hebben ondergaan en zal blijken dat de verkeerssituatie inderdaad beter is geworden.

 

Toen de gemeenteraad afgelopen voorjaar besloot de verkeerssituatie in het centrum van Terheijden stevig op de schop te nemen, was er volop beroering in het dorp. Groen Drimmelen (VP / D66) werd daarbij verweten niet te weten wat er onder de bevolking leefde en wethouder

Marijke Vos kreeg te horen dat zij verantwoordelijk zou zijn voor de te verwachten verkeersslachtoffers.

Het was voor

Harry Bakker aanleiding om Veilig Verkeer Nederland (VVN) in te schakelen. De uitkomst van het onderzoek door VVN onderschreef de juistheid van het raadsbesluit. De opdrachtgever voor dit second opinion hebben we nooit meer over de uitkomsten gehoord. Logisch omdat de boodschap niet in zijn straatje paste. Volgens Veilig Verkeer Nederland dragen de nu te treffen maatregelen bij aan verbetering van de verkeersveiligheid in het centrum van Terheijden. De toegang van het parkeerterrein naast de Lidl krijgt een logischer ingang. Als er activiteiten in de Cour, of de kerk zijn, is het parkeergebied beter toegankelijk voor auto’s. De herinrichting zal de situatie ook overzichtelijker maken voor alle verkeersdeelnemers. Kortom de verwachting is dat het centrum van Terheijden veiliger en fraaier wordt. De kreet van Groen Drimmelen (VP/D66): ‘Gewoon Doen’ is daarom nadrukkelijk van toepassing.

 
Groen Drimmelen (VP/D66)
Gewoon Doen

 

 

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal