Groen Drimmelen actief in de zomermaanden

Groen Drimmelen (VP/D66) kijkt weer uit naar een nieuwe periode na deze zomervakantie. Dat het vakantie was, betekent niet dat we stil hebben gezeten. Ook tijdens de vakantie hebben we ons ingezet voor de inwoners van de gemeente Drimmelen. 

Zo zetten we ons in voor de rotonde De Bromtol, met name voor de fietsers. Daarnaast willen we dat Wagenberg en Terheijden goed bereikbaar blijven met het openbaar vervoer en zijn daarvoor actief bezig met de nieuwe plannen voor lijn 122. Verder hebben we aandacht voor de historische boom op het kruispunt tegenover het voormalige gemeentehuis in Made. We bezochten ook het Museum Zwaluws Erfgoed. Om te zorgen dat de deuren van dit museum open kunnen blijven, zoeken we met de heemkundekring naar mogelijke oplossingen.
 
Na de zomervakantie gaan we weer volle goede moed verder. Groen Drimmelen blijft aandacht vragen voor de jeugdzorg, de maatschappelijke ondersteuning (WMO) en de participatiewet. We blijven ook investeren in het dorpsgericht werken, zodat we voor en met alle inwoners van Drimmelen activiteiten kunnen ontwikkelen. Daarnaast gaan we verder met de plannen voor de kunstgrasvelden. Uiteraard blijven we ook investeren in duurzaamheid, zoals bij het Dongemond College waar zonnepanelen geplaatst worden.

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal