Even voorstellen: Marieke van Aard

Groen Drimmelen presenteert haar steunfractieleden

Mijn naam is Marieke van Aard, 26 jaar oud en werkzaam op een onderwijsinstelling in Roosendaal. Na twee jaar afwezigheid vanwege mijn studie bedrijfskunde in Enschede, ben ik in 2008 weer in de gemeente komen wonen waar ik sinds 1992 deel van uitmaak.


 

In 2009 heb ik me aangesloten als steunfractielid bij Groen Drimmelen. De vraag of ik de juiste keuze had gemaakt werd als snel beantwoord door:
·         de proactieve houding van de partij (‘Gewoon Doen’ is niet voor niets de slogan);

·         de kritische blik naar zowel voorstellen binnen de raad als naar de eigen fractie;

·         de evenredige en volle aandacht voor allerlei speerpunten binnen de gemeente;

·         een lange termijn visie voor ogen houdende waardoor er wel overwogen keuzes worden gemaakt;

·         het gedegen en volwaardig antwoord dat iedere inwoner met een vraag krijgt.Als steunfractielid kun je je mening laten horen over actuele onderwerpen. Daar wordt binnen Groen Drimmelen ook echt iets mee gedaan. Op die manier kun je concreet iets bijdragen aan het woon-, werk- en recreatieplezier in de gemeente.

 

In een jaar tijd ben ik me steeds meer gaan verdiepen en interesseren in (de lokale) politiek. Zodoende ben ik binnen Groen Drimmelen ook een actievere rol gaan vervullen. Sinds april 2010 ben ik officieel bestuurslid en ben ik benoemd tot burgerlid Welzijn.

 

Als jongste lid wil ik graag laten zien dat Groen Drimmelen open staat voor meningen van anderen. Alleen dan kunnen de juiste keuzes gemaakt worden. Niet alleen voor nu, maar ook voor volgende generaties.

 

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal