Even voorstellen : Anita van Gennip

Groen Drimmelen presenteert haar steunfractieleden
Ik ben Anita van Gennip. Samen met mijn man Albert woon ik in Drimmelen (dorp). Onze zoon Coen woont en werkt in Amsterdam en onze dochter Saskia woont in Breda en werkt in Rotterdam.  Vanaf 1990 ben ik lid van, eerst D66 (afd. Made en Drimmelen) en na de fusie met de VP uit Terheijden van Groen Drimmelen. Op dit moment ben ik secretaris van Groen Drimmelen. Bovendien ben ik burgerlid en actief steunfractielid van Groen Drimmelen.

Wat mij het meest aanspreekt bij Groen Drimmelen is de open manier van praten met elkaar. Doordat we een lokale partij zijn, zijn er meerdere politieke denkwijzen vertegenwoordigd binnen onze club. Dit levert vaak leuke discussies op tijdens de steunfractie vergaderingen. En wat ik belangrijker vindt, naar iedere mening wordt goed geluisterd. Iedereen, ook niet –leden, zijn welkom bij onze steunfracties.

Over een ding zijn we het binnen Groen Drimmelen allemaal eens: het moet gaan over de inhoud! Dit doen we al jaren en we zullen dit ook blijven doen.

Ik ben in heel veel geïnteresseerd maar met name de sociale kant van zaken binnen de gemeentepolitiek spreekt mij het meeste aan. Al moet ik zeggen dat grondgebiedzaken en het milieu ook altijd boeiend zijn. Allemaal onderwerpen die de komende decennia veel aandacht zullen krijgen en die met het krapper wordend budget van de gemeente een uitdaging zijn.

Belangrijk is daarom dat wij inwoners hebben die hun mening willen geven en zullen we met z’n allen realistisch naar de toekomst moeten kijken!

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal