Dit zijn de kandidaten van Groen Drimmelen (VP/D66) – Nummer 5: Ricus Tiekstra

14, 15 en 16 maart 2022 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Wie zijn de kandidaten van Groen Drimmelen (VP/D66)?

Jawel een oudgediende op plek 5 van de lijst van Groen Drimmelen (VP/D66). Ricus is al vele jaren zowel maatschappelijk als politiek actief in de Drimmelense gemeenschap. Meer dan 40 jaar is Ricus werkzaam geweest in het lokaal bestuur. En het vuur voor de lokale democratie is nog lang niet gedoofd. Hij zal zich de komende vier jaar daarom ook vol energie en met veel vuur inzetten voor de inwoners van de gemeente Drimmelen. 

Als vrijwilliger heeft Ricus een lange staat van dienst. Jarenlang was hij leider en trainer bij Madese Boys, waar hij ook 6 jaar jeugdvoorzitter is geweest. Verder was hij voorzitter bij Eskadee Kinderopvang en Vluchtelingenwerk. Momenteel is Ricus voorzitter van Groen Drimmelen, van de stichting Wereldwinkel Made en bestuurslid van de Stichting Kennispunt lokale politieke partijen.

Dat hij kandidaat is voor Groen Drimmelen is nogal logisch. Groen Drimmelen staat immers voor een positieve blik op de toekomst van Drimmelen. Ricus zal zich vooral willen inzetten voor een goed sociaal beleid. Hij wil daarbij vooral oog hebben voor diegenen die wat meer moeite hebben om volledig mee te kunnen doen. Of dat nu is op school; als lid van een van de vele verenigingen voor sport, muziek, etc., of wat dan ook, Ricus wil dat de overheid het ook voor hen mogelijk maakt volledig mee te kunnen doen. Samen met de andere kandidaten van Groen Drimmelen zal Ricus daar voor blijven strijden.Ben je het eens met Ricus, stem dan op 14, 15 of 16 maart a.s. op lijst 4, Groen Drimmelen (VP/D66).

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal