“Dienstverleningscontract 2008” met gemeente

Groen Drimmelen neemt initiatief
 
Begin november is de begroting voor 2008 aangenomen. Daarin blikt de gemeenteraad vooruit en bepaalt wat we volgend jaar gaan doen in onze gemeente. Groen Drimmelen heeft in die vergadering verschillende initiatieven naar voren gebracht die door de andere partijen zijn overgenomen. Een van die voorstellen is het “dienstverleningscontract voor 2008”.
 
Deze coalitie heeft bij haar start beloofd dat de dienstverlening aan de inwoners van de gemeente moest verbeteren. Voor Groen Drimmelen was dat een speerpunt in het verkiezingsprogramma. Na anderhalf jaar zijn er al diverse maatregelen genomen om de dienstverlening te verbeteren.
 
Denk maar aan de in gebruik name van de nieuwe front office. Die wordt goed gewaardeerd. Als je bijvoorbeeld komt voor een nieuw rijbewijs wordt je nu sneller geholpen dan voorheen.
 
Met wijkgericht werken bezoeken we nu alle dorpen. U kunt heel direct in discussie over verbeteringen en ergernissen in uw buurt en mee bepalen welke oplossingen er komen. Deze manier van werken levert positieve reacties op. Ook is er bij de laatste begrotingsbehandeling geld uitgetrokken om te handhaven op kleine ergernissen zoals hondenpoep, fout parkeren en zwerfafval. Deze nadrukkelijke vraag van u wordt dus ook gerealiseerd.
 
Dit college maakt er dus echt werk van. Maar in de dagelijkse contacten die onze inwoners met de gemeente hebben, horen we toch niet altijd positieve geluiden. Daarom vindt Groen Drimmelen dat er op dat front op korte termijn ook duidelijke verbeteringen zichtbaar moeten zijn.
 
Op initiatief van Groen Drimmelen heeft de gemeenteraad, met steun van alle partijen, een ?dienstverleningscontract voor 2008? aangenomen. Doel er van is om in 2008 u als inwoner op een snelle, eenvoudige en correcte manier van dienst te zijn. We hebben 7 onderwerpen concreet benoemd waarop we de prestaties van onze ambtenaren gaan volgen. Zij kunnen nu glashard aantonen dat zij goed werk leveren. Eind volgend jaar maken we de balans op op de volgende onderwerpen:
  1. De snelheid waarmee brieven en email worden beantwoord
  2. Het aantal meldingen die bij het gemeentelijk meldpunt binnenkomen
  3. De snelheid waarmee meldingen worden afgehandeld
  4. De doorlooptijd voor het verstrekken van bouwvergunningen
  5. Het aantal klachten dat binnenkomt
  6. De vermindering van het aantal regels en voorschriften
  7. De vereenvoudiging van het aantal regels en voorschriften
Ieder kwartaal krijgen we als raad de tussenstanden te zien. Groen Drimmelen heeft er alle vertrouwen in dat we u het komend jaar nog beter gaan helpen. Wilt u reageren op dit artikel? Neem gerust contact op met:
 
Hans Kuijpers
Fractievoorzitter Groen Drimmelen
06-42413322

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal