Coalitieakkoord van de Lijst Harry Bakker, VVD en Groen Drimmelen (VP/D66) door ALV goedgekeurd

Vanavond (25 april 2012) is er een Algemene Ledenvergadering van Groen Drimmelen (VP/D66) geweest.
Het door onze onderhandelaars Jürgen Vissers en Ricus Tiekstra bereikte coalitieakkoord is door de aanwezige leden UNANIEM goedgekeurd.
Wij zijn trots op dit bereikte resultaat, waarmee alle leden na een punt voor punt behandeling van het akkoord, hebben ingestemd.

Tevens zijn woensdagavond, voorafgaande aan onze ALV,  op het gemeentehuis in Made de twee kandidaat-wethouders namens de Lijst Harry Bakker voorgesteld. Janus Oomen uit Prinsenbeek en Jan-Willem Stoop uit Terheijden.

Donderdagavond 26 april is voorafgaande aan de Informatieronde een extra raadsvergadering belegd, startende om 19:30 uur, waarin het nieuwe college wordt geïnstalleerd en het coalitieakkoord wordt besproken.

Naar verwachting zal de informatieronde hierna starten om 20:30 uur.

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal