Chemische onkruidbestrijding dankzij Groen Drimmelen terug op de agenda

Gemeente heeft voorbeeldfunctie.

Tijdens de raadsvergadering van 29 juni heeft Groen
Drimmelen er bij de behandeling van de kadernota op aangedrongen, om in de
toekomst op een andere wijze om te gaan met onkruidbestrijding. De gemeente
Drimmelen doet dit nu, in afwijking op ons milieubeleidsplan, nog altijd chemisch.
Bij Groen Drimmelen gaan hiervan de haren recht overeind staan. De gemeente zou
een voorbeeldfunctie moeten hebben als om dit soort zaken gaat en moet
duurzaamheid en milieu hoog op de agenda hebben staan. Daarbij komt dat wij
vinden, dat er inmiddels voldoende alternatieve manieren zijn om op een
milieuvriendelijke wijze onkruid te bestrijden. Op verzoek van Groen Drimmelen
zal het college in het eerste kwartaal van 2007 met een notitie komen waarin
alle andere varianten zullen staan, zodat we keuzes kunnen gaan maken over het
te voeren beleid.

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal