CAB, PvdA, CDA en Groen Drimmelen maken belofte waar

De resultaten van 1 jaar samen besturen
 
November 2008 trad een nieuwe coalitie aan nadat Harry Bakker als wethouder was afgetreden en zijn partij uit elkaar was gevallen. Er viel een groot gat in bestuurlijk Drimmelen. CAB, PvdA, CDA, en Groen Drimmelen namen hun verantwoordelijkheid en smeedden een coalitie voor een klein anderhalf jaar. Want zoals iedereen weet zijn er woensdag 3 maart 2010 weer gemeenteraadsverkiezingen. Na een rumoerige periode was de belangrijkste missie het brengen van stabiliteit in het bestuur en tonen van daadkracht in de realisatie van de diverse grote projecten, Na een jaar kunnen we zeggen dat deze coalitie elkaar te vinden. Dat betekent met vlag en wimpel is geslaagd.
 

Het afgelopen jaar is in een constructieve sfeer gewerkt aan de realisatie van een aantal belangrijke zaken. In het kort sommen we hier de belangrijkste onderwerpen op.

 • Begin dit jaar is
  een belangrijk besluit genomen over het Oranjeplein in Terheijden. De
  Zonzeelschool komt er op zo kort mogelijke termijn.
 • In het voorjaar is de begrotingsscan uitgevoerd
  waardoor de financiële positie helder in kaart is gebracht.
 • We hebben de wethouderskosten met €100.000,-
  per jaar structureel terug gebracht.
 • Ook is in het voorjaar het besluit genomen om
  de verkeers- en parkeersituatie in het hart van Terheijden aan te pakken. Deze
  maand wordt daar een begin mee gemaakt.
 • In Hooge Zwaluwe is sinds augustus de bouw van
  de nieuwe school in volle gang.
 • Vanaf de zomer is door de ambtelijke
  organisatie stevig gewerkt aan een uitgebreide analyse waar wij als gemeente
  nog kunnen bezuinigen. Eind dit jaar is deze uitgebreide analyse klaar. Daarna
  kan de raad in discussie hoe en waar wij onze grote tekorten vanaf 20 11 gaan
  opvangen.
 • In september hebben we een besluit genomen
  over starterswoningen op het F-veld in Terheijden. De ontsluiting vindt plaats
  door de Vlierstraat. 30 starters kunnen straks beginnen aan het huis van hun
  dromen.
 • In oktober is het bestemmingsplan voor Lage Zwaluwe
  West definitief vastgesteld. Een zeer omvangrijk project voor Lage Zwaluwe. Het
  dorp wordt 25% groter en alle maatschappelijke voorzieningen krijgen een
  splinternieuw onderkomen. Dat is een enorme impuls voor de leefbaarheid van het
  dorp.
 • Met het dorpsgericht werken hebben we dit jaar
  weer stevige stappen gezet. In ieder dorp hebben we nu een soort dorpsraad. In
  alle dorpen vindt nu structureel overleg plaats tussen een
  bewonersvertegenwoordiging en de gemeente.
 • Met de afronding van de eerste fase van de
  kavelruil rondom het Gat van de Ham is er ruimte ontstaan om de oude kreken in
  dat gebied te herstellen. Natuur en landbouw weten elkaar te vinden. Dat
  betekent meer natuurontwikkeling in onze prachtige polders.


Stabiliteit en
daadkracht blijken heilzaam te zijn voor de gemeente Drimmelen. Op alle fronten
winnen we. De gemeente komt sinds lange tijd weer positief in het nieuws.
Binnen het ambtelijk apparaat zien we dat stabiliteit goed werkt doordat veel
belangrijke projecten van de grond komen en worden afgerond.

Inwoners merken
weer dat de gemeente actief is, in gesprek gaat en ook goed luistert, Bij
genomen besluiten hebben we, naast de altijd aanwezige individuele belangen,
het algemeen belang heel scherp op het netvlies gehad.

Onze conclusie:
De gemeente Drimmelen vaart wet bij stabiliteit en daadkracht!

Fractievoorzitters
van CAB, PvdA, CDA, en Groen Drimmelen (VP/D66)

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal