Bouwen aan duurzaamheid

De gemiddelde temperatuur op aarde is met ruim een halve
graad gestegen, in Nederland nog iets meer. Wateroverlast bij zware regenval is
ook hier meer dan ooit aan de orde van de dag. En waarom dit alles zonder meer
laten gebeuren, terwijl we als gemeente zoveel zouden kunnen doen. We moeten
dit ook willen, want we leven hier immers in één van de meest vervuilde
gebieden ter wereld. Groen Drimmelen wil dan ook dat we gaan bouwen aan
duurzaamheid in onze gemeente.

 

Mondiaal, Europees en landelijk zijn er al diverse
initiatieven, die bijdragen aan een duurzaam leefmilieu. Ook als gemeente
kunnen we daar ons steentje aan bijdragen. Landelijk is er een
duurzaamheidsmeter ontwikkeld, waarin gemeenten kunnen aangeven hoe zij scoren
op de diverse gebieden van duurzaamheid. Of het nu gaat om het opwekken van
duurzame energie, het duurzaam bouwen van woningen, het uitvoeren van
onderwijsprogramma?s op het gebied van klimaat of om alternatieve vormen van
opvang van regenwater; alles wordt hierin meegenomen. Wij weten als Gemeente
niet waar we in deze duurzaamheidsmeter precies staan. En Groen Drimmelen wil
dat dat verandert!

 

Vanaf 2006 moeten we voor onze gemeente in kaart gaan
brengen hoe duurzaam we nu echt bezig zijn. Pas wanneer dit duidelijk is,
kunnen we keuzes gaan maken. Deze keuzes moeten leiden tot een beleidsplan,
waarin we duidelijk aan kunnen geven wat we willen gaan doen. Doet de gemeente
Drimmelen dan helemaal niets? Natuurlijk wel. Neem de recente discussies over
de windmolenparken. Of je ze mooi vindt of niet, dat is persoonlijke smaak. Of
we ze hier nodig hebben? Ja zeker, want ook onze gemeente moet bijdragen aan de
productie van duurzame energie.

 

Als het aan Groen Drimmelen ligt blijft het niet bij een
paar windmolens, maar kunnen we in de toekomst nog veel meer maatregelen nemen
om de gemeente qua duurzaamheid op de kaart te zetten. Een beter milieu begint
bij ons zelf, bouwen aan duurzaamheid GEWOON DOEN!

 

J?rgen Vissers

Groen Drimmelen

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal