Agenda ALGEMENE LEDENVERGADERING 22 NOV 2012 Cafe de Harmonie Terheijden aanvang 20.00 uur

 22 NOVEMBER 2012 ALGEMENE LEDENVERGADERING GROEN DRIMMELEN IN CAFE DE HARMONIE IN TERHEIJDEN

              Gewoon
Doen!

Agenda Algemene Ledenvergadering Groen Drimmelen

Datum 22-11-2012

Locatie Cafe de Harmonie in Terheijden, Marktstraat 5, 4844 CN

Aanvang 20.00 uur

Agenda

1) Opening door de voorzitter

2)Goedkeuren verslag vorige vergadering

3)Mededelingen van het Bestuur

4) Mededelingen van de Fractie

5) Rondvraag

Er wordt vooruit gekeken op de Verkiezingen 2014 en het Bestuur zal de leden verder informeren over gesprekken die plaats gevonden hebben met Groen Links.

 

   

                     
 

 

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal