Actie tegen “nep-starterswoningen” Made-Oost

Gemeenteraad neemt motie Groen Drimmelen (VP / D66) unaniem aan!

Groen Drimmelen (VP / D66) heeft zich de afgelopen weken hevig verzet tegen de gang van zaken rondom het nieuwbouwplan Made-Oost. Toen de fractie hoorde dat de appartementen van € 164.000 en de rijwoningen van € 195.000 zonder badkamer,

keuken en toilet opgeleverd zouden worden, heeft zij direct actie ondernomen. Na een hectische week, resulteerde dit uiteindelijk in een motie tijdens de raadsvergadering van donderdag. De motie draagt de wethouder op alles in het werk

te stellen de woningen met fatsoenlijk sanitair op te laten leveren en stelt bovendien dat het zogenaamde antispeculatiebeding op deze manier niet aan kopers kan worden opgelegd en dus uit de contracten moet.

De gemeenteraad nam de motie, vooraf ondersteund door de PvdA, uiteindelijk unaniem aan en de wethouder zegde toe er werk van te gaan maken. Afgelopen vrijdag is tijdens een persconferentie door de wethouder inmiddels duidelijk

gemaakt dat de gemeente Drimmelen de gang van zaken niet accepteert.

Fractievoorzitter van Groen Drimmelen (VP / D66) Jürgen Vissers reageert: “Het plan Made-Oost heeft een lange geschiedenis. Het is meerdere keren behandeld in de gemeenteraad. Wij zijn toen altijd duidelijk geweest.

In dit plan horen betaalbare woningen thuis voor de jongeren in onze gemeente. Hoewel wij niet helemaal tevreden waren met de woningen die gebouwd gingen worden, hebben wij uiteindelijk wel ingestemd.

Dit wel na meerdere toezeggingen dat er woningen van € 164.000 en € 195.000 gebouwd zouden gaan worden. De eerstgenoemde vallen binnen de provinciale grens voor starterswoningen, de tweede categorie valt in het plaatje “betaalbaar”.

Hoewel wij als fractie nog altijd van mening zijn dat er goedkoper gebouwd kan worden, was dit in elk geval een resultaat zoals nog niet eerder behaald in diverse bouwplannen in de afgelopen jaren. Of dit dan om huur of koop zou gaan,

vonden wij niet eens belangrijk. Ook op de huurmarkt is er behoefte aan dit soort woningen. Toen wij onlangs hoorden dat de woningen zonder sanitair zouden worden opgeleverd, waren wij heel erg onaangenaam verrast.

Niemand, maar dan ook niemand heeft bij de vaststelling van dit plan bedoeld dat het om kale woningen moest gaan!”

Groen Drimmelen (VP / D66) stelde eerst vragen over het onderwerp tijdens de opinieronde van de gemeenteraad. Daarin werd bevestigd dat de geluiden klopten en dat er inderdaad sprake was bijna “casco” woningen.

Op een artikel in BN/De Stem kwam behoorlijk wat reactie en bleek vervolgens ook nog een hele zware bepaling in de contracten te staan bij doorverkoop van de woningen. “In de contracten is een zogenaamd “antispeculatiebeding” opgenomen.

Dit betekent dat bij doorverkoop van de woning een bepaald percentage van de winst aan de ontwikkelaar moet worden afgedragen. Op zich is dat een goed middel om handel in dit soort woningen tegen te gaan en om ze beschikbaar

te houden voor de doelgroep. Maar dan moet er wel sprake zijn van echte starters- of betaalbare woningen. En dat is natuurlijk niet het geval als er niet eens sanitair in een woning zit!”, aldus Jürgen Vissers.

De gemeenteraad nam de motie van Groen Drimmelen (VP / D66) unaniem aan. Het college gaat aan de slag met de uitvoering daarvan. Groen Drimmelen (VP / D66) blijft de situatie heel kritisch volgen.

Raadslid Ricus Tiekstra: “Ik ben afgelopen vrijdag bij de persconferentie geweest en de wethouder was heel duidelijk. Dit accepteert Drimmelen niet. Als in dit soort plannen al geen betaalbare (starters)woningen

meer gebouwd kunnen worden, waar moet onze jeugd dan heen?”

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal