2010 was een boeiend jaar

Groen Drimmelen (VP/D66) kijkt met vertrouwen naar de toekomst

Zo op het eind van 2010 blikken wij even terug op 2010, om snel naar de toekomst te kijken. Immers in 2011 moeten we een aantal belangrijke beslissingen nemen. Het afgelopen jaar stond vooral in het teken van het voorbereiden van deze lastige maar voor de toekomst van onze gemeente bepalende besluiten.

De eerste maanden van het jaar waren vooral gericht op de verkiezingen. Groen Drimmelen (VP/D66) had een programma geschreven waarin de blik op de langere termijn was gericht. Korte termijnbeslissingen zonder blik op de verdere toekomst zijn lang niet altijd de juiste besluiten. Door de financiële problemen was er geen ruimte voor allerlei geld verslindende ideeën. Helaas werd de inzet van onze partij niet beloond met een of meerdere extra zetels.

Na de verkiezingen ging de nieuwe fractie hard aan de slag. Na enkele weken onderhandelen stond er een nieuwe coalitie, met een programma waar onze partij zich prima in kon herkennen. Het college, met Marijke Vos als wethouder van Groen Drimmelen (VP/D66), ging door trieste omstandigheden met horten en stoten van start. Inmiddels zit de vaart er echter op de meeste gebieden wel in. De woningbouw in Prinsenpolder ging van start en andere woningbouwprojecten (F-veld, Lage Zwaluwe West, Plukmadehof en Made-Oost) staan op stapel. Als klap op de vuurpijl slaagde Marijke er in het Biesbosch Bezoekerscentrum in Drimmelen open te houden.

In het komende jaar zal veel tijd gestoken worden in de kerntakendiscussie. De toekomstvisie wordt in januari vastgesteld en daarna gaan de gesprekken met maatschappelijke instanties en verenigingen en hopelijk vele anderen van start om invulling te geven aan de bezuinigingen die ons te wachten staan.

De uitgangspunten van Groen Drimmelen (VP/D66) staan nog steeds fier overeind. Bezuinigingen zullen sociaal en duurzaam moeten zijn en er zal de komende jaren een sterk beroep worden gedaan op de zelfwerkzaamheid van iedereen. Kosten kunnen worden bespaard door meer zelfwerkzaamheid. Wil je de belastingen laag houden, dan moeten de kosten omlaag en dus zal er een groter beroep op de gemeenschapszin van de inwoners worden gedaan. Groen Drimmelen ziet deze discussie de komende maanden met vertrouwen tegemoet.

De fractie en het bestuur wenst iedereen fijne kerstdagen en een gezond en bewogen 2011

 

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal