Opinieronde

Meer informatie over de Opinieronde vind je op de website van de Gemeente Drimmelen.

Democratie

Democratie maken we samen. We voeren het gesprek met inwoners en werken met onze inwoners, organisaties en ondernemers aan oplossingen die aansluiten op de behoeften die er leven. De wereld van onze inwoners is onze wereld. We denken in oplossingen en kansen in plaats van regels en procedures. We helpen inwoners om hun wensen mogelijk […]

Voor iedereen

We zijn er voor iedereen. Iedereen in de gemeente Drimmelen doet ertoe en telt mee. We werken actief aan een samenleving waarin iedereen zich welkom voelt en kan meedoen. Discriminatie en haat hebben geen plek in onze gemeente. We kijken naar wat inwoners zelf kunnen en als iemand hulp nodig heeft, dan biedt de gemeente […]

Jeugd en onderwijs

De jeugd heeft de toekomst en onderwijs is de basis voor de toekomst van onze kinderen. Ieder kind verdient dezelfde kansen. Daarom investeren we in goede scholen, goede voorschoolse voorzieningen, passend onderwijs en een goede aansluiting van onze voorzieningen op het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Taal en taalontwikkeling en muziek, kunst en cultuur maken […]

Wonen, werken en recreëren

In Drimmelen is het fijn wonen, werken en recreëren. We zijn een woongemeente met lokale en kleinschalige bedrijvigheid. We staan voor aantrekkelijke en leefbare dorpen met een eigen karakter en voldoende voorzieningen. Met elkaar richten we de openbare ruimte duurzaam, veilig en groen in. Wij zetten ons in voor wonen voor alle generaties en inkomensgroepen, […]

Duurzaamheid

Het beleid dat we nu voeren, bepaalt onze toekomst. De positieve resultaten van ons beleid voor de mens en natuur moeten niet alleen merkbaar zijn voor de huidige generatie, maar ook de volgende generaties. Waar staan we voor? Natuur begint om de hoek. We kiezen voor leefbaarheid en geluk door duurzame en diverse natuurontwikkeling en […]

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal