Parkeersituatie bij Lidl in Terheijden wordt aangepakt

Motie Groen Drimmelen heeft effect

 

In september 2006 heeft Groen Drimmelen tijdens de raadsvergadering een motie ingediend over het parkeren bij de Lidl en de verkeerssituatie in de Abtslaan. Het doel van onze motie was terugdringen van de parkeeroverlast en verkeersonveiligheid in de Abtslaan en de Hoofdstraat en Raadhuisstraat. In feite rondom de toen nieuw te vestigen Lidl.

 

Alles bij elkaar heeft het 2,5 jaar geduurd voordat nu het doel van de motie echt gerealiseerd wordt. Dat lijkt lang en is natuurlijk ook lang. Maar aan de andere kant zien wij een zorgvuldig uitgevoerd proces om te komen tot  de aanpassingen die nu worden voorgesteld. Alle betrokkenen hebben hun inbreng kunnen leveren en mee kunnen denken over de invulling. Voor die betrokkenheid trekken we graag een aantal maanden extra uit. Nu is er breed draagvlak voor alle aanpassingen en kunnen we snel aan de gang. Dat werd nog eens onderstreept door de heer Stallen tijdens de opiniërende raadsvergadering van afgelopen week. Hij gaf namens de klankbordgroep aan dat alle direct betrokkenen zich kunnen vinden in het voorliggende plan.

 

Per saldo zal het parkeerterrein naast de Lidl bereikbaar worden vanuit de Hoofdstraat. De Abtslaan is dan niet langer de toegangsweg tot het parkeerterrein. De woonfunctie van de straat en de verkeersveiligheid voor De Zeggewijzer worden daarmee hersteld. Voor de meeste mensen is de ingang bij de Hoofdstraat een logische plaats. Het parkeergedrag de afgelopen periode gaf dat ook aan. Terwijl het parkeerterrein vaak niet volledig bezet was, was het soms een kleine chaos in de Raadhuisstraat en Hoofdstraat.

Naast de veranderde inrit worden nog een aantal verkeersveiligheidsmaatregelen genomen in de Hoofdstraat/Raadhuisstraat. Een helemaal perfect veilige situatie is daar waarschijnlijk niet te maken. Dat moeten we ons allemaal goed realiseren en ons verkeersgedrag er op afstemmen. Per saldo verbetert de situatie rondom de Lidl maar het blijft natuurlijk een drukke en levendige plek in het dorp.

 

Groen Drimmelen

Gewoon Doen

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal