Nieuwjaarsbijeenkomst 2019

Aan     : Leden Groen Drimmelen
Betreft : uitnodiging nieuwjaarsbijeenkomst

Beste leden,
Het bestuur van Groen Drimmelen nodigt u van harte uit voor de nieuwjaarsbijeenkomst. 
Een mooie gelegenheid om samen terug te kijken op het verkiezingsjaar 2018 en nog eens bij te praten over wat we mee willen nemen en achter ons willen laten van 2018.  
Belangrijker nog is het vooruit blikken naar wat ons te wachten staat in 2019. Waar we ons voor in willen spannen. Hoe we  onze groene duurzaamheidsagenda optimaal kunnen realiseren in dit interessante en turbulente tijdsgewricht.  
Een goed moment ook om elkaar al het goede te wensen voor 2019 en vooral ook om  te ontmoeten in een ontspannen sfeer en het glas te heffen op een voorspoedig 2019.  

U bent meer dan welkom op vrijdag 11 januari 2019 om 20.00 uur in: 

   café “De Harmonie”, Marktstraat 5, 4844 CN  Terheijden
Uiteraard zijn belangstellenden die GD een warm hart toedragen en aspirant leden ook van harte welkom. 
Wij hopen dat velen van u van deze uitnodiging gebruik zullen maken.  

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal