Inwoners Drimmelen voor windmolens in de gemeente

Peiling Groen Drimmelen (VP/D66) spreekt duidelijke taal

 


Twee maanden geleden pleitte Groen Drimmelen voor het bouwen van windmolens in onze gemeente. Ook wij moeten als gemeente een bijdrage leveren aan een duurzame samenleving. Op onze website hebben we naar uw mening gevraagd. Die mening is duidelijk: Een overgrote meerderheid is voor het bouwen en dan in de oksel van de A16 en A59.

 


Groen Drimmelen is blij met de brede steun onder onze inwoners. Wij hebben het rapport in bezit van het bedrijf dat de gemeente in januari van dit jaar een uitgebreid en goed gedocumenteerd voorstel heeft gedaan. Met enkele deskundigen hebben we dit rapport beoordeeld. Zoals wij het interpreteren leveren de 3 windmolens die op Drimmelens grondgebied zouden moeten komen voldoende stroom per jaar om 4500 gezinnen van stroom te voorzien. Daarmee leveren we een forse bijdrage aan onze gemeentelijke doelstelling. Ons college werkt nu aan een windenergienota die we in het tweede kwartaal van dit jaar kunnen verwachten. De investeerder heeft zich overtuigend met een degelijk rapport gemeld. Het kost de gemeente geen geld. Wel zal het bestemmingsplan moeten worden aangepast. Wij kijken uit naar het collegevoorstel.

 

 

 


Waar we als Groen Drimmelen ook erg blij mee zijn is het brede draagvlak bij onze inwoners om onze eigen verantwoordelijkheid te nemen op het gebied van duurzame energie. Daar spreekt betrokkenheid bij de eigen leefomgeving uit. In één van de reacties werd bijvoorbeeld naar het duurzame energiepark van Waalwijk verwezen. Rijdend over de A59 zie je ten noorden van Waalwijk windmolens en zonnepanelen staan.

 


Op 17 juni houdt Groen Drimmelen weer een ledenvergadering. Het thema deze keer is duurzaam. Rondom een pittige stelling willen we met een aantal betrokken partijen kijken hoe we duurzaam bouwen in onze gemeente kunnen stimuleren. Het liefst gaan we volledig energieneutraal bouwen. Maar dat moet dan wel tegen realistische kosten zijn. Binnenkort komen we hierover met uitgebreidere informatie.

 

Wilt u reageren op dit artikel? Heeft u bruikbare ideeën over duurzaam bouwen? Bel of mail ons. Hans Kuijpers 06-42413322,

Jurgen Vissers 0162-683894. info@groendrimmelen.nl

 

 

 


Groen Drimmelen (VP/D66)

Gewoon DoenNaam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal