Groen Drimmelen op bezoek in Terheijden

De verkiezingsbakfiets van Groen Drimmelen trok zaterdagmiddag naar Terheijden. Na een succesvolle start in Wagenberg werden veel gesprekken gevoerd in Terheijden. We startten op het dorpsplein waar we onze ?concurrenten? Lijst Harry Bakker? aantroffen.

Dat was een leuke en spontane ontmoeting waarbij we foto?s hebben gemaakt van onze gezamenlijke campagnematerialen: de bakfiets en de stoel. Nadat we elkaar veel succes hadden gewenst trokken we verder met onze bakfiets. Actief op zoek naar de mening van de Terheijdenaar.

Het lijkt wel of heel Terheijden ?s middags boodschappen doet bij de supermarkt en het winkelcentrum. We hadden na een uur een uitpuilend bord met post-it notes op onze borden hangen. Ook in Terheijden zijn veel mensen bereid om even in de rol van burgemeester te kruipen. Vier onderwerpen sprongen er uit.


Uitbreiding van de middenstand

Het winkelaanbod is redelijk maar zou meer mogen zijn, vinden de Terheijdenaren. Ook de diversiteit aan winkels mag groter. Een nieuwe

supermarkt is zeer welkom. Maar dan liever geen Lidl omdat daardoor veel verkeer van buiten het dorp voor parkeerproblemen gaat zorgen.

De groenvoorzieningen worden slecht onderhouden

De inwoners van Terheijden vinden het groen in de wijk niet best meer. Het wijkgericht werken heeft wel voor een verbetering gezorgd in de Vlasweel. Op andere plaatsen in het dorp zijn afspraken gemaakt over verbeteringen van het groen. Helaas heeft de gemeente dat nog

niet uitgevoerd. Daarover heerst teleurstelling.

Parkeerproblemen op veel plaatsen

Die teleurstelling geldt ook voor de oplossing van de parkeerproblematiek. Aan de resultaten van het onlangs in De Stem gepubliceerde onderzoek wordt sterk getwijfeld. Natuurlijk heeft het te maken met parkeerdiscipline van de inwoners zelf. Maar op dit moment is er te

weinig parkeerruimte. Met meerdere buurtcomité?s is naar oplossingen gezocht. Die zijn ook gevonden alleen de gemeente gaat niet tot uitvoering over.

Slechte stoepen voor rolstoelgebruikers

In de Raadhuisstraat zijn de stoepen nagenoeg ontoegankelijk voor rolstoelgebruikers en kinderwagens. Ze zijn op sommige plaatsen gewoon te smal. Het straatwerk oogt mooi maar is vaak ongelijk. De opritten bij de rotonde zijn voor rolstoelers lastig te nemen.

Het Oranjeplein leeft blijkbaar alleen in de Molenpolder. Toch moet deze buurt volgens de huidige plannen opdraaien voor de nieuwbouw van de school en de bibliotheek. Voorzieningen die de meeste Terheijdenaren aangaan. De meeste mensen die wij spraken waren positief kritisch. Er is een grote bereidheid om in overleg tot oplossingen te komen van allerlei problemen. Als het daarna op uitvoering aan komt ondersteunen zij het motto van Groen Drimmelen: Gewoon Doen!

Hans Kuijpers

Groen Drimmelen

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal