Groen Drimmelen blij met stop op chemische onkruidbestrijding

Drimmelen gaat onkruid milieuvriendelijk bestrijden
Tijdens de raadsvergadering van 17 april 2008 heeft de gemeenteraad in meerderheid besloten dat er vanaf 1 januari 2009 volledig zonder chemische bestrijdingsmiddelen onkruid bestreden zal worden in de gemeente. Groen Drimmelen, dat al jaren pleit voor een meer milieuvriendelijke manier van onkruidbestrijding, was verheugd met de uitkomsten van het debat in de gemeenteraad.
 
Vier van de zes fracties stemden uiteindelijk voor het voorstel van het college om per 1 januari 2009 over te gaan op het zogenaamde ?borstelen en vegen?. Hierdoor komt er eindelijk een eind aan het gebruik van de voor het milieu schadelijke chemische bestrijdingsmiddelen. ?De huidige methode is nog altijd voor 90% chemisch en dit noemen wij verre van milieuvriendelijk?, aldus J?rgen Vissers van Groen Drimmelen.
 
Milieuvriendelijk in een blauwgroene gemeente
De tegenstanders in de gemeenteraad gaven onder andere aan dat zij het niet nodig vinden om vooruitlopend op landelijke of Europese verplichtingen in Drimmelen reeds op volledige niet-chemische bestrijding over te gaan. J?rgen Vissers hierover: ?Wij hebben dit punt zelf in 2006 terug op de agenda laten zetten en zijn blij met het inhoudelijke voorstel dat het college doet en steunen dit dus van harte. Dat heeft naar onze mening niets te maken met voorop willen lopen aangaande toekomstige landelijke of Europese regelgeving, maar des te meer met het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid in een tijd waarin milieu en klimaatverandering gelukkig steeds vaker de agenda van de politiek bepalen. Daarnaast past een milieuvriendelijke manier van onkruidbestrijding veel beter in het plaatje van de blauwgroene gemeente Drimmelen.?
 
Behoud milieu mag geld kosten
Het extra kostenplaatje dat het voorstel met zich meebrengt, bracht ook nog de nodige discussie teweeg. ?Aan het milieu moet zo weinig mogelijk schade toegebracht worden. Door op een andere manier met het bestrijden van onkruid om te gaan, kan dit bereikt worden. Hier hebben we in de toekomst allemaal profijt van. Ook het milieu is een belangrijke economische drager. Wij vinden dat behoud van het milieu best geld mag kosten. Groen Drimmelen heeft hier dus graag extra geld voor over. Daar zijn wij in ons verkiezingsprogramma ook altijd duidelijk over geweest?.
 
Ook over de wijze waarop deze extra middelen beschikbaar zouden moeten komen was Groen Drimmelen duidelijk: ?Het college stelt nu voor om een deel van de extra kosten te verhalen op het vastrecht van de afvalstoffenheffing. In december vorig jaar hebben we echter duidelijke afspraken gemaakt. Zo lang dit inzamelcontract voor het huisvuil nog loopt gaat het vastrecht in ieder geval niet meer omhoog. Het zou vreemd zijn om daar nu al op terug te komen. Daarnaast vinden wij dat dit voorstel uit de algemene middelen moet worden betaald.?
 
Ook een mening over dit onderwerp of over een ander onderwerp dat binnenkort behandeld wordt? Praat dan mee met Groen Drimmelen en bezoek onze fractievergaderingen. Voor de agenda kunt u kijken op www.groendrimmelen.nl.
 
Fractie Groen Drimmelen (VP / D66)
 

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal