De juiste dingen lokaal doen!

Subsidies verenigingen, vrijwilligers, mantelzorgers en lokale partners

Drimmelen (VP/D66) is een lokale partij met een
landelijke inslag. Dat betekent dat wij in kunnen spelen op lokale problematiek
en invulling daarvan vanuit onze lokale wortels, maar daarnaast kunnen putten
uit kennis vanuit de landelijke partij D66. Die twee richtingen zorgen ervoor
dat wij op alle gebieden een goede keus zijn bij de gemeenteraadsverkiezingen
van 19 maart aanstaande.

Groen Drimmelen (VP/D66) wil de juiste dingen lokaal doen:

Handen af van
subsidies verenigingen

Onze verenigingen vormen samen met onze lokale netwerken dé
kracht van Drimmelen. Groen Drimmelen (VP/D66) ziet onze verenigingen als de
smeerolie van onze samenleving. Of het nu gaat om sport, muziek of carnaval,
wij dragen al deze verenigingen een warm hart toe. De subsidies van onze
verenigingen zijn bij Groen Drimmelen (VP/D66) in goede handen. Wij zeggen:
handen af van die subsidies in de komende periode!

Ondersteuning
vrijwilligers en mantelzorgers

Alle vrijwilligers en mantelzorgers in Drimmelen vormen ook
dé kracht van Drimmelen. In de toekomst zal het beroep op vrijwilligers en
mantelzorgers alleen maar toenemen door de taken die we er als gemeenten bij
gaan krijgen. Groen Drimmelen (VP/D66) zal er voor zorgen dat deze
vrijwilligers en mantelzorgers voldoende ondersteuning krijgen.

Samenwerken met onze
lokale partners

Voor het
uitvoeren van al die extra taken wil Groen Drimmelen (VP/D66) lokaal doen wat
lokaal kan. Jeugd(zorg), participatie etc. moet allemaal zoveel mogelijk lokaal
georganiseerd worden met onze lokale partners als belangrijkste
samenwerkingspartner. Denk hierbij bijvoorbeeld aan De Wijngaerd in Made, St.
Antonius Abt in Terheijden of de Ganshoek in Lage Zwaluwe. Maar ook het
bedrijfsleven in onze gemeente, de scholen en de welzijnsorganisaties moeten
hier onderdeel van uit maken.

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal