Coalitieoverleg leidt tot voorlopig akkoord

Aan de leden van Groen Drimmelen (VP / D66)
 
Hedenavond donderdag 25 maart 2010 hebben de onderhandelaars van Groen Drimmelen (VP / D66) samen met de delegaties van CAB, VVD en PvdA een akkoord op hoofdlijnen bereikt over een te vormen coalitie voor de periode 2010-2014. In de komende dagen wordt het coalitieakkoord verder uitgewerkt. Partijen komen donderdag 1 april weer bij elkaar om dit akkoord verder vorm te geven en te bespreken. Bij een definitief akkoord zal e.e.a. in een Buitengewone Algemene Ledenvergadering worden voorgelegd aan de leden.
 
De onderhandelaars
Jürgen Vissers
Ricus Tiekstra
Fractie Groen Drimmelen (VP / D66)

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal