Burgerparticipatie bij lokale besluitvorming

Nanke Verloo, geboren en getogen in Made, geeft woensdag 13 december a.s. tijdens de Algemene Leden Vergadering van Groen Drimmelen, een lezing over haar ervaringen met en onderzoek naar burgerparticipatie in lokale besluitvorming. Aanvang van de  ledenvergadering 20.00 uur. Hotel Restaurant ’t Trefpunt, Raadhuisplein 1A, 4921 ZJ Made. Naast leden zijn  belangstellenden van harte welkom. Gezien het […]

Groen Drimmelen (VP/D66) blij met volgende stap nieuwbouw Stuifhoekschool

In de raadsvergadering van 28 september jl. heeft Groen Drimmelen (VP/D66) ingestemd met de volgende stap op weg naar de bouw van een nieuwe Stuifhoekschool in Made. Het huidige gebouw uit de jaren ’70 is hoognodig toe aan een forse opknapbeurt. Voor het schoolbestuur en het college aanleiding om te kijken naar andere oplossingen. Nieuwbouw […]

Zet voortijdig in op onze jeugd. Niet pas als ze een probleem vormen.

Veiligheidsproblemen worden steeds ingewikkelder en groter. Dat betekent dat we als gemeente Drimmelen samen moeten werken met andere partners in het veiligheids- en zorgdomein om die problemen op te lossen. Om die reden stellen we om de vier jaar een Integraal Veiligheidsbeleid vast. Afgelopen donderdag stemde onze fractie in met het Integraal Veiligheidsbeleid voor de […]

Werkbezoek Vluchtelingenboot Lage Zwaluwe

Vanavond hebben we met de delegatie van de raad een bezoek gebracht aan de boot waarop vanaf begin december Oekraïense vluchtelingen zijn gehuisvest. We hebben niet alleen de huisvesting bekeken, maar zijn ook in gesprek gegaan met een aantal vluchtelingen. Het is indrukwekkend te zien hoe sterk en veerkrachtig zij zijn, ondanks de toestand in […]

Wij willen in alle dorpen van onze gemeente een kloppend dorpshart

Afgelopen donderdag heeft Groen Drimmelen (VP/D66) ingestemd met het verhogen van de jaarlijkse exploitatiebijdrage met 50.000 euro voor het Sociaal Cultureel Centrum De Bernardus en met het verhogen van het krediet voor de inrichtingskosten met 224.500 euro. Forse bedragen, maar we kunnen een plan als dit maar één keer goed doen en daarvoor moeten we […]

Extra impuls van €40.000 voor vergroening schoolpleinen!

Gehele gemeenteraad omarmt initiatief van Groen Drimmelen (VP/D66) Groen Drimmelen (VP/D66) vindt het belangrijk dat onze kinderen de liefde voor de natuur van jongs af aan meekrijgen. Groene schoolpleinen kunnen daaraan bijdragen en zijn daarnaast ook belangrijk voor gezondheid, milieueducatie, klimaatadaptie en het voorkomen van hittestress. Groen Drimmelen (VP/D66) omarmt en stimuleert initiatieven van scholen […]

Groen Drimmelen (VP/D66) stemt in met tijdelijke huisvesting Oekraïense vluchtelingen

Maar is kritisch op het gelopen proces en geeft college kaders mee voor de uitvoering Sinds 24 februari staan de media bol van verschrikkelijke beelden van de oorlog in Oekraïne. Vluchtende moeders met kinderen, vaak met alleen een tas vol bezittingen, hun man, papa, familie en thuisland achterlatend. De beelden grijpen Groen Drimmelen (VP/D66) enorm […]

Natuur in de Biesbosch op 1

Groen Drimmelen (VP/D66) stemt in met gebiedsvisie Tijdens de raadsvergadering van 7 juli is de gebiedsvisie voor de Biesbosch door de gemeenteraad besproken. Voor Groen Drimmelen (VP/D66) staat de natuurontwikkeling in dit Natura 2000-gebied voorop. Omdat het gebied ook voor de agrarische sector en de recreatieve sector belangrijk is, moet er gezocht worden naar de […]

Bouwen aan een duurzaam, sociaal en veilig Drimmelen: Gewoon Doen!

Groen Drimmelen (VP/D66) trots op nieuw coalitieakkoord De afgelopen weken hebben we goede, constructieve en soms ook stevige gesprekken gevoerd met onze coalitiepartners Lijst Harry Bakker en de VVD. Het resultaat mag er zijn en daar is de fractie van Groen Drimmelen (VP/D66) trots op: we gaan bouwen aan een duurzaam, sociaal en veilig Drimmelen. […]

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal