Groen Drimmelen in gesprek met glastuinbouwers over energietransitie

Groen Drimmelen gaat op donderdag 30 mei as. in gesprek met tuinbouwers over de energievoorziening  nu en in de toekomst in het glastuinbouwgebied Made.  Wat is de urgentie? Waar zien zij mogelijkheden?  Is samenwerking mogelijk met de bewoonde omgeving?  Hoe kan samenwerking met overige energie initiatieven in onze gemeente bevorderd worden?  Vragen genoeg voor een goed gesprek.       Voorafgaande aan het […]

Betrek inwoners bij onderwerpen waar het zin heeft

Burgerparticipatie is de afgelopen decennia steeds belangrijker geworden. Inwoners vragen steeds vaker betrokken te worden. Vaak willen ze betrokken worden bij ontwikkelingen in de eigen straat of buurt. Maar ook bij onderwerpen met grote gevolgen voor een kern wordt  vaak de mening van inwoners gevraagd.  Burgerparticipatie gebeurt om tal van redenen. Altijd met de beste bedoelingen. […]

Groen Drimmelen (VP/D66): geen vereniging op straat!

Gemeenschapshuizen moeten open blijven De afgelopen periode is er, vooral in Lage Zwaluwe, Hooge Zwaluwe en Wagenberg, onrust ontstaan rond Den Domp, De Zonzeel en Plexat. In alle drie kernen draait het om het open houden van deze gemeenschapsvoorzieningen.  In december 2022 heeft de gemeenteraad het college verzocht een evaluatie te maken van de exploitatie […]

Lezing burgerparticipatie tijdens ledenvergadering 13 december

Nanke Verloo, geboren en getogen in Made, geeft woensdag 13 december a.s. tijdens de Algemene Leden Vergadering van Groen Drimmelen, een lezing over haar ervaringen met en onderzoek naar burgerparticipatie in lokale besluitvorming. Aanvang van de  ledenvergadering 20.00 uur. Hotel Restaurant ’t Trefpunt, Raadhuisplein 1A, 4921 ZJ Made. Naast leden zijn  belangstellenden van harte welkom. Gezien het […]

Groen Drimmelen (VP/D66) blij met volgende stap nieuwbouw Stuifhoekschool

In de raadsvergadering van 28 september jl. heeft Groen Drimmelen (VP/D66) ingestemd met de volgende stap op weg naar de bouw van een nieuwe Stuifhoekschool in Made. Het huidige gebouw uit de jaren ’70 is hoognodig toe aan een forse opknapbeurt. Voor het schoolbestuur en het college aanleiding om te kijken naar andere oplossingen. Nieuwbouw […]

Zet voortijdig in op onze jeugd. Niet pas als ze een probleem vormen.

Veiligheidsproblemen worden steeds ingewikkelder en groter. Dat betekent dat we als gemeente Drimmelen samen moeten werken met andere partners in het veiligheids- en zorgdomein om die problemen op te lossen. Om die reden stellen we om de vier jaar een Integraal Veiligheidsbeleid vast. Afgelopen donderdag stemde onze fractie in met het Integraal Veiligheidsbeleid voor de […]

Werkbezoek Vluchtelingenboot Lage Zwaluwe

Vanavond hebben we met de delegatie van de raad een bezoek gebracht aan de boot waarop vanaf begin december Oekraïense vluchtelingen zijn gehuisvest. We hebben niet alleen de huisvesting bekeken, maar zijn ook in gesprek gegaan met een aantal vluchtelingen. Het is indrukwekkend te zien hoe sterk en veerkrachtig zij zijn, ondanks de toestand in […]

Wij willen in alle dorpen van onze gemeente een kloppend dorpshart

Afgelopen donderdag heeft Groen Drimmelen (VP/D66) ingestemd met het verhogen van de jaarlijkse exploitatiebijdrage met 50.000 euro voor het Sociaal Cultureel Centrum De Bernardus en met het verhogen van het krediet voor de inrichtingskosten met 224.500 euro. Forse bedragen, maar we kunnen een plan als dit maar één keer goed doen en daarvoor moeten we […]

Extra impuls van €40.000 voor vergroening schoolpleinen!

Gehele gemeenteraad omarmt initiatief van Groen Drimmelen (VP/D66) Groen Drimmelen (VP/D66) vindt het belangrijk dat onze kinderen de liefde voor de natuur van jongs af aan meekrijgen. Groene schoolpleinen kunnen daaraan bijdragen en zijn daarnaast ook belangrijk voor gezondheid, milieueducatie, klimaatadaptie en het voorkomen van hittestress. Groen Drimmelen (VP/D66) omarmt en stimuleert initiatieven van scholen […]

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal