Zwembaden gelijk behandelen!

Fractie van Groen Drimmelen (VP/D66) dringt aan op onderzoek naar bestaansrecht voor Randoet en Puzzelbad

De kerntakendiscussie is inmiddels in de fase van besluitvorming gekomen. Na alle onderzoeken, de rondetafelgesprekken en de inspraakronde is eindelijk de raad aan zet. Vele onderwerpen zullen de revue passeren. Één van die onderwerpen: de zwembaden!
Is het hebben van een zwembad een kerntaak of niet? Kunnen de beide Drimmelense baden open blijven of niet? Groen Drimmelen (VP/D66) wil dat beide baden gelijke kansen krijgen.

Al vele jaren is er discussie over de levensvatbaarheid van het Puzzelbad. In 2002 werd met NV Sportfondsen een exploitatieovereenkomst voor 10 jaar gesloten voor zowel de Randoet, als het Puzzelbad. De overeenkomst met Sportfondsen loopt dus door tot en met het zwemseizoen 2012.

Dat de financiële situatie in de gemeente weinig florissant is mag algemeen als bekend worden beschouwd. Dat in verband hiermee ook de exploitatie van beide baden onder druk staat is dan ook niet vreemd. Welke gemeente van onze omvang heeft nog twee zwembaden? Het zijn er slechts weinigen en in al deze gemeenten woedt dezelfde discussie als in de gemeente Drimmelen.

De achtergrond van het Puzzelbad brengt bijna onherroepelijk emotionele reacties teweeg, als dit bad midden in Terheijden in zijn voortbestaan wordt bedreigd. Het bad, dat vooral wordt bezocht door gezinnen met jonge kinderen en jongeren tot 15 jaar, kost de gemeenschap jaarlijks € 120.000,00, zo’n 10 % van het tenminste door de gemeente te bezuinigen bedrag. Niet zo vreemd derhalve dat, in de zoektocht naar flinke bedragen, voortzetting van de exploitatie van dit bad, maar ook dat van de Randoet, ter discussie staat.

Groen Drimmelen (VP/D66) vindt dat de komende tijd benut moet worden om te onderzoeken of en onder welke voorwaarden beide baden zonder gemeentelijke exploitatiebijdragen open kunnen blijven. Bij dat onderzoek moet, waar het om het Puzzelbad gaat, ook de Stichting Vrienden van het Puzzelbad, nauw betrokken worden.

Groen Drimmelen (VP/D66) is van mening dat beide baden dezelfde behandeling verdienen. Daarom heeft de fractie zich binnen de raad hard gemaakt voor een onderzoek waaruit de mogelijkheden voor beide baden naar voren moet komen. Kan een openluchtbad zonder gemeentelijke steun geëxploiteerd worden? Welke voorwaarden en mogelijkheden zijn daaraan? Wat zou de minimale bijdrage moeten zijn? Welke rol kan de Stichting Vrienden van het Puzzelbad spelen? Het zijn zo een paar vragen waarop wij graag een antwoord willen hebben.

Eén ding is zeker; het is nog geen gelopen race. Groen Drimmelen (VP/D66) zal op basis van een degelijk en volledig onderzoek een weloverwogen en verdedigbaar besluit nemen. Dat bent u van ons gewend.

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal