Woningbouw in Drimmelen schiet niet op

In 2004 is een onderzoek uitgevoerd naar de woningbehoefte in onze gemeente. Dat was de basis voor de Woonvisie van de gemeente Drimmelen. Daar staat in welke huizen we moeten bouwen voor welke doelgroepen. Vier jaar later kunnen we constateren dat er niets terecht gekomen is van de plannen. De scheefgroei in de woningvoorraad is alleen maar erger geworden met hele vervelende gevolgen.
 
Laten we eerst nog even het onderzoek uit 2004 en de toen getrokken conclusies er bij pakken. Er is een fors woningtekort met name voor starters en senioren. Dit veroorzaakt een aanzienlijk vertrekoverschot van vooral jonge inwoners. De vergrijzing gaat daardoor dubbel zo hard.
 
Ook bij normale vergrijzing is er groeiende behoefte aan bijzondere woonvormen. Hierdoor kunnen ouderen langer zelfstandig blijven wonen. Mensen in onze gemeente zijn erg gehecht aan de eigen woonkern. Vitaliteit en leefbaarheid van alle kernen is daarom erg belangrijk.
 
De woonvisie moest voor deze problemen een oplossing brengen. Wat hebben we de laatste 4 jaar gepresteerd op dit vlak en hoe ziet de nabije toekomst er uit? De afgelopen 4 jaar hadden we 600 huizen moeten bouwen. We zijn na 3,5 jaar niet verder gekomen dan 187 woningen. 40% van alle gebouwde huizen moesten huurhuizen zijn. We hebben net 20% gehaald. We wilden 70 starterswoningen bouwen. In totaal zijn er 11 gebouwd. We wilden maximaal 60 duurdere huizen bouwen. Daar waren we in 2006 al mee klaar en daar komen er alleen al door Made Oost nog eens 70 bij.
 
Vergelijken we ons met omliggende gemeentes dan komt Drimmelen er niet best af. De provincie vindt dat wij net genoeg idee?n voor woningbouw hebben maar veel te weinig concrete plannen. Andere gemeentes hebben veel meer idee?n en veel meer concrete plannen. Provinciaal gezien horen we op bouwgebied tot de zwakste gemeentes. De laatste jaren is er nauwelijks een concreet uitgewerkt plan van de tekentafel gekomen terwijl we toch zo?n 50 plannen op de plank hebben liggen.
 
Het gevolg is dat onze dorpen nog steeds versneld ouder worden. De peuterspeelzalen hebben al enkele jaren last van een lager peuteraantal. Het aantal kinderen is met zo?n 25 tot 30% afgenomen. Op de basisscholen beginnen we het nu ook echt te merken. Er komen klaslokalen leeg te staan. Deze ontwikkeling zal ook zijn weerslag gaan hebben op het verenigingsleven, etc. Iedereen kan zelf de gevolgen bedenken.
 
Groen Drimmelen maakt zich ernstig zorgen. 4 jaar terug constateerden wij al een scheefgroei in onze woningvoorraad. In de afgelopen 4 jaar is het alleen maar erger geworden.
 
Groen Drimmelen heeft de leefbaarheid in de kernen hoog in het vaandel staan en daarom zullen we hoe dan ook een geweldige inhaalslag moeten maken voor de jongeren op de woningmarkt. Voor de leeftijdsgroep 20 tot 35 moeten versneld veel meer woningen beschikbaar komen. De gemeente moet sneller en doortastender handelen. De spade moet in de grond en de mouwen worden opgestroopt. Minder praten en meer doen! Laat dat voor de komende jaren het uitgangspunt zijn.
 
We moeten ons niet verschuilen achter allerlei (provinciale) regeltjes. Groen Drimmelen is van mening dat binnen de huidige regels best meer en sneller gebouwd kan worden. Daar hebben we lef en doortastendheid voor nodig. Wethouder Bakker is 2 jaar aan het roer. Het wordt tijd dat er huizen uit de grond komen.
 
Onze woningbouwverenigingen kunnen daar bij helpen. Zij hebben ook als doel de leefbaarheid van dorpen te verbeteren. Naast eigen initiatieven voor woonzorgcomplexen dagen wij ze uit om vooral met concrete plannen te komen voor jongeren. Veel meer dan wat ze tot nu toe hebben laten zien. De tijd van praten is voorbij. Om met Groen Drimmelen te spreken: We moeten het Gewoon Doen.
 
Hans Kuijpers
Fractievoorzitter Groen Drimmelen

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal