Wijziging door Groen Drimmelen (VP/D66): “Vastrecht gaat weer omlaag”

Goed afval scheiden belonen!

Groen Drimmelen (VP/D66) kreeg de afgelopen raadsvergadering de gehele gemeenteraad mee met haar voorstel om het vastrecht van de afvalstoffenheffing te verlagen. Voor het 5e jaar op rij daalt het vastrecht; een teken dat onze inwoners heel goed hun afval scheiden. De tarieven per lediging stijgen juist. Hierdoor wordt nog meer recht gedaan aan het principe “de vervuiler betaalt”.
Betaalde u als gezin in 2010 nog ruim € 160 vastrecht per jaar (dus nog voordat u uw kliko ook maar één keer aan straat had gezet), nu is dat nog € 132. Een daling van € 28 per aansluiting!
Groen Drimmelen (VP/D66) is trots op de inwoners; samen met u houden we zo de lasten zo laag mogelijk!
Wij wensen u fijne feestdagen toe!
Kennis maken met Groen Drimmelen (VP/D66)? Wij vergaderen dinsdag om de 2 weken vanaf 19.30 uur op het gemeentehuis. Kijk ook op onze website, www.groendrimmelen.nl of stuur ons een mail: info@groendrimmelen.nl. 
Het moet duurzaam, het moet sociaal en daarbij vertrouwen we op de eigen kracht van onze inwoners en verenigingen!

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal