Wethouder Harry Bakker weggestuurd door ruime meerderheid van de raad

Weer komt Drimmelen
op een slechte manier in het nieuws. Voor de zoveelste keer rommelt het in de
politiek. Deze keer is het functioneren van

Harry Bakker als wethouder
het onderwerp. Met als resultaat een breed gedragen motie van wantrouwen.

 

Voor Groen Drimmelen was het besluit dat donderdag is
genomen onvermijdelijk. Wij hebben de wethouder in de eerste jaren van zijn
functioneren de ruimte gegeven om zich waar te maken. Ook toen hadden wij al
regelmatig commentaar op zijn manier van werken. We zijn hem gedurende die
periode blijven steunen. Omdat wij de door hem bereikte resultaten
onbevredigend vonden, zijn we vanaf begin dit jaar kritischer geworden op zijn
functioneren. We hebben duidelijk aangegeven welke resultaten hij volgens ons
zou moeten behalen. In de opinieronde van 16 oktober bereikte de kritiek op

Harry Bakker een voorlopige
climax. Niet alleen zijn eigen partij was zeer kritisch maar haast elke andere
partij in de gemeenteraad was ontevreden over zijn optreden die avond.

 

Toen in de raadsvergadering van 6 november zelfs het
grootste deel van Lijst

Harry
Bakker
het vertrouwen in de eigen wethouder opzegde door zich
af te splitsen, was de maat voor iedereen vol. Wij hebben in die raad
aangegeven dat wij Harry nog steeds zien als een zeer integer persoon en als iemand
die keihard en uit de grond van zijn hart werkt voor de gemeente en haar
inwoners. Wij hebben helaas moeten constateren dat hij niet de juiste man op de
juiste plaats is. Een goede voetballer is nu eenmaal niet per definitie een
goede trainer.

 

Er is nu een heel bizarre situatie ontstaan in onze
gemeente. We hebben een college dat formeel gesteund wordt door 7 raadsleden. De
afgesplitste groep onder aanvoering van Karin van den Berg heeft in de raad wel
haar gedoogsteun toegezegd. Politiek inhoudelijk staan zij volledig achter dit
college. Maar of dit de oplossing is om de komende anderhalf jaar de politiek
in onze gemeente stabiel te laten functioneren, vragen wij ons af.

 

Op zeer korte termijn zullen we tot een nieuwe stabiele
politieke situatie moeten zien te komen. In onze ogen hebben alle partijen een
rol te nemen zodat als de gemeente Drimmelen binnenkort opnieuw de voorpagina
van de krant haalt, dit in positieve zin zal zijn.

 

We houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen

 

Hans Kuijpers

fractievoorzitter

 

Ricus
Tiekstra

voorzitter

Lees ook artikelen in BN De Stem:

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal