Wat vindt u een mooi dorpsplein?

Lage Zwaluwe heeft een unieke kans! Denk mee met Groen Drimmelen.

 

Een mooie markt of
plein geeft karakter en uitstraling aan een dorp. Denk maar aan Geertuidenberg.
Of kijk eens naar De Lindt in Oisterwijk. Of de markt in Etten-Leur. Er zijn
voorbeelden genoeg in Nederland. In Lage Zwaluwe gaan we een nieuw dorpsplein
maken in de komende jaren. Dat is een kans uit duizenden! Het dorpsplein samen
met de aangepaste haven wordt het gezicht van Lage Zwaluwe. Die unieke kans moeten
we goed benutten.

 

In november/december zijn de plannen voor Lage Zwaluwe West
gepresenteerd aan de gemeenteraad en is een inloopavond georganiseerd waar veel
Zwaluwnaren gebruik van hebben gemaakt. Daar kwamen veel positieve reacties op
het plan maar ook een aantal kritische opmerkingen. Zeker voor een aantal
ondernemers in het gebied zullen oplossingen gevonden moeten worden. Op deze
manier komen we uiteindelijk tot een plan waarin zoveel mogelijk wensen worden
gerealiseerd. Voor het dorp is de uitbreiding een verrijking. Meer inwoners
geeft meer draagvlak aan het verenigingsleven en trekt meer middenstand aan.
Voor de leefbaarheid en levendigheid in het dorp is dat een goede zaak.

 

De uitbreiding geeft Zwaluwe tevens een unieke kans: De
aanleg en inrichting van een nieuw dorpshart! In de plannen die nu voorliggen
krijgen wij geen warm gevoel over de opzet van het nieuwe dorpsplein. Daarom
roept Groen Drimmelen alle betrokken Zwaluwnaren op om mee te denken over een
karakteristiek dorpshart. Wij kiezen liever uit een aantal idee?n dan dat we
van dit ene voorliggende voorstel uitgaan. Sfeerfoto?s, schetsen,
beschrijvingen alles is welkom om tot een prachtig dorpshart van Lage Zwaluwe
te komen. Denk met ons mee!!! Via email kunt u ons bereiken op jkuijpers@drimmelen.nl Telefonisch
kunt u ons benaderen op 06-42413322. Als u ons per post wilt bereiken stuur dan
uw reactie naar Flierstraat 63A, 4926 AB 
Lage Zwaluwe.

 

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal