Wat doet Groen Drimmelen (VP/D66) voor leefbaarheid in kleine kernen?

Najaarsvergadering in het teken van kleine kernen problematiek
Kleine kernen kennen zo hun eigen problematiek. Daar waar de problematiek in grote steden aan onze gemeente grotendeels voorbij gaan, worden wij wel geconfronteerd met de problemen van kleine kernen.
Wegtrekkende jongeren; geen, of bijna geen winkelvoorzieningen; scholen die in hun voortbestaan worden bedreigd. Het is een verre van limitatieve opsomming van problemen waar kernen als Drimmelen (dorp), Hooge Zwaluwe en Wagenberg mee te maken hebben. 
Hoe kunnen we deze problemen het hoofd bieden? Wat kunnen inwoners doen om de leefbaarheid in stand te houden en waar kan de gemeente een rol spelen? Het zijn vragen die waarop Groen Drimmelen (VP/D66) in de thematische najaarsvergadering een antwoord wil proberen te krijgen. 
De antwoorden zullen een rol gaan spelen in de discussie die binnen de partij gevoerd zal gaan worden. De heer Bert van Kesteren, vicevoorzitter van de Brabantse afdeling van de Landelijke vereniging van kleine kernen zal vanuit zijn achtergrond het licht hierover laten schijnen. Alle bewonersgroepen uit de gemeente Drimmelen zijn uitgenodigd deze avond aanwezig te zijn, maar ook inwoners uit alle kernen en dan met name de drie kleinere kernen, zijn ook van harte welkom om met ons over de leefbaarheid in de verschillende van gedachten te wisselen. 
De najaarsvergadering wordt gehouden op Woensdag 19-11-2014, begint om 20.00 uur en wordt gehouden in het Biesbosch bezoekerscentrum, Biesbosweg 4 Drimmelen. 
Na het huishoudelijk gedeelte zal om 20:30 de themadiscussie beginnen. U bent allen van harte welkom.  

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal