Vragen rond Amphia Ziekenhuis locatie Oosterhout

Op
donderdag 17 maart jl. is er een intentieovereenkomst getekend door de gemeente
Oosterhout met de Raad van Bestuur van het Amphia Ziekenhuis over de
herontwikkeling van de locatie van het Amphia Ziekenhuis aan de Pasteurlaan in
Oosterhout. Een onderdeel van deze overeenkomst is dat het Amphia samen met de
Stichting Huisartsenposten West-Brabant en de dienstapotheek gaat onderzoeken
of deze functies ook op de nieuwe locatie kunnen worden ondergebracht. Tevens
is een onderdeel van deze overeenkomst dat het Amphia voor de bestaande functie
spoedeisende hulp een voor Oosterhou
t en omgeving adequate oplossing probeert
te vinden. In Dagblad BN/De Stem (Editie Breda van 17 maart 2011) wordt gemeld
dat Oosterhout de 24-uursfunctie gaat verliezen en voor acute zorg voortaan op
Breda aangewezen zal zijn. Het lijkt dus op dit moment niet zeker dat de
bestaande Huisartsenpost, de dienstapotheek en de functie spoedeisende hulp
voor Oosterhout en omgeving behouden blijven. De gemeenteraad van Oosterhout
heeft inmiddels een motie aangenomen die het college van B&W van de
gemeente Oosterhout opdraagt alles in het werk te stellen om de bestaande
functie spoedeisende hulp, huisartsenpost, dienstapotheek en huidige
kortdurende basiszorg binnen en buiten kantooruren van het Amphia Ziekenhuis
voor Oosterhout te behouden en het behoud van deze voorzieningen minimaal als
voorwaarde te stellen bij het aangaan van een definitieve overeenkomst.
 

Groen
Drimmelen (VP / D66) heeft daarom de volgende vragen aan het college:
 

 1. Is het college
  het met de fractie van Groen Drimmelen (VP / D66) eens dat een
  huisartsenpost, een functie spoedeisende hulp en een dienstapotheek
  dermate essentiële onderdelen vormen van een adequate gezondheidszorg, dat
  het verlies daarvan een onaanvaardbare aantasting betekent van een
  minimaal noodzakelijk voorzieningenniveau op het gebied van
  gezondheidszorg in de regio, dus ook voor de inwoners van de gemeente
  Drimmelen in deze casus?

 2. Is het college
  het met de fractie van Groen Drimmelen (VP / D66) eens dat de functie
  spoedeisende hulp, huisartsenpost, dienstapotheek en huidige kortdurende
  basiszorg binnen en buiten kantooruren van het Amphia Ziekenhuis voor
  Oosterhout en omgeving en dus ook de inwoners van de gemeente Drimmelen
  behouden dienen te blijven?

 3. Is het college
  bereid de gemeente Oosterhout in het algemeen en het college van B&W
  van de gemeente Oosterhout in het bijzonder te ondersteunen in de
  uitvoering van de bovengenoemde motie van de gemeenteraad van Oosterhout?

 4. Indien het
  antwoord op vraag 3 ja is, kan het college dan aangeven wat wet bereid is
  te ondernemen om dit uit te voeren?

 5. Indien het
  antwoord op vraag 3 nee is, kan het college dan uitleg geven waarom dit zo
  is?

 Namens
de fractie van Groen Drimmelen (VP / D66)

Jürgen
Vissers

 

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal