Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) heel belangrijk

Groen Drimmelen (VP/D66): geef ieder kind de beste kansen!

In januari 2020 stond het nieuwe beleidsplan Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) op de agenda van de gemeenteraad. Er zijn kinderen die nog niet naar school gaan, maar die wel extra aandacht nodig hebben bijvoorbeeld op het gebied van taalontwikkeling. De gemeente is daar verantwoordelijk voor.

 

De artsen en verpleegkundigen op onze consultatiebureaus zien bijna alle kinderen en kijken hoe het gaat met hun ontwikkeling. Heeft een kindje extra aandacht nodig, dan gaan we dat als gemeente regelen, samen met de kinderopvangorganisaties Eskadee en Kibeo.

 

Op vestigingen in Made, Terheijden, Hooge Zwaluwe en Lage Zwaluwe bieden deze organisaties voor alle kinderen een zogenaamd voorschools programma aan. Voor de kinderen die dat nodig hebben bieden wij als gemeente extra uren aan.

 

Omdat de landelijke wet is gewijzigd en omdat uit een zelf aangevraagd onderzoek van de inspectie bleek dat er een aantal verbeterpunten was, hebben we in Drimmelen het beleid aangepast. Dat deden we samen met o.a. de GGD, het onderwijs en de kinderopvang. 

 

Samen hebben we als doel gesteld dat we zo veel mogelijk kinderen die dat nodig hebben, ook echt bereiken. Vanaf 2,5 jaar bieden we VVE aan voor kinderen die dat nodig hebben. Daarnaast willen we ook goed gaan volgen hoe de resultaten zijn; hoe ontwikkelen deze kindjes zich met deze extra aandacht? Ook de betrokkenheid van ouders vinden we erg belangrijk. 

 

Raadslid Robert van de Corput: “Elk kind verdient een gelijke kans op een mooie ontwikkeling. Juist kinderen die net dat extra zetje nodig hebben, kunnen we op deze manier helpen. Ik heb wel aandacht gevraagd voor maatwerk; we moeten het ouders zo makkelijk mogelijk maken. Tegelijkertijd vragen we van ouders ook dat zij meedoen om de ontwikkeling van hun kind een extra zetje te geven. Op deze manier bieden we elk kind de best mogelijke kans!” 

 

Groen Drimmelen (VP/D66) vindt het jammer dat niet alle dorpen een “VVE-locatie” hebben, maar begrijpt dat kwaliteit boven kwantiteit gaat en dat het voor een kinderopvangorganisatie met alle landelijke wetgeving onhaalbaar is om dit in alle dorpen aan te bieden. Gezien de vele uitdagingen die het in stand houden van een “VVE-locatie” met zich mee brengt, is Groen Drimmelen (VP/D66) vooral trots dat Kibeo en Eskadee in vier dorpen het zeer belangrijke VVE programma kan aanbieden. Dankzij de inzet van deze organisaties hebben nog meer kinderen zicht op een mooie toekomst.

 

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal