Vier instellingen ontvangen donatie van Groen Drimmelen

Jaarlijks ontvangen een viertal instellingen een donatie van Groen Drimmelen. In de afgelopen ledenvergadering heeft Groen Drimmelen een beslissing hierover genomen. De instellingen die hiervoor worden voorgedragen passen altijd in het profiel van Groen Drimmelen: opkomen voor minder bedeelden, opkomen voor milieu en opkomen voor onze natuur. 
 
De volgende instellingen ontvangen dit jaar een bedrag van € 150,00:
 
Stichting Childrenshome. Lia en Jan Mureau uit Made hebben deze stichting opgericht om daarmee wezen in India een tehuis te geven. Groen Drimmelen wil met haar donatie het werk van deze Madenaren van harte ondersteunen.
 
Stichting Leergeld Oosterhout en omgeving. Deze stichting heeft als missie: Geef alle kinderen een kans volwaardig mee te doen aan onderwijs, schoolexcursies, sport, hobby?s en kunstzinnige vorming. Want nu meedoen is later meetellen.
 
Stichting KiKa. Deze stichting maakt onderzoek naar kinderkanker mogelijk in de zeven kankercentra in Nederland. Mede door dit onderzoek stijgen de overlevingskansen van kinderen die aan kanker lijden aanzienlijk.
 
Madese Natuurvrienden. De Madese Natuurvrienden zijn al sinds jaar en dag actief op het gebied van natuur en milieu in onze gemeente. Zaken waar Groen Drimmelen een bijzonder warm hart voor heeft.
 
Ook bij onze donaties laten wij blijken:
 
GROEN DRIMMELEN; GEWOON DOEN!

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal