Verkoop Haven Drimmelen eindelijk rond

Groen Drimmelen (VP / D66) ziet lijn van risicovermindering beloond

Gemeentegarantie
In 2004 heeft de toenmalige coalitie, waar Groen Drimmelen (VP / D66) geen deel van uitmaakte, het besluit genomen om voor 10,8 miljoen garant te gaan staan als gemeente voor de jachthaven in Drimmelen. In de diverse coalities vanaf 2006 heeft Groen Drimmelen (VP / D66) steeds zitting gehad. Groen Drimmelen (VP / D66) heeft vanaf 2006 aangegeven het gemeentelijke risico met betrekking tot de jachthaven Drimmelen te willen verminderen. De garantstelling moest van ons verdwijnen! De gemeente moet zich niet bezig houden met de exploitatie van een jachthaven! Hiervoor is zonder enige twijfel verkoop van de haven aan een externe partij nodig.

Verkoop is rond, risico wordt verminderd!
De verkoop van de haven is eindelijk rond na jaren van besluiten, stroeve onderhandelingen en veel slecht nieuws. Groen Drimmelen (VP / D66) heeft daarvoor vorige week tijdens de raadsvergadering samen met LHB en VVD toestemming gegeven een door de gemeente aangekocht stuk grond te laten verhuren aan de koper van de haven, het Britse Castle Marinas. Dit besluit was nodig om het gemeentelijke risico te verminderen. De verkoop is rond, de gelden (in eerste instantie een kleine 9 miljoen euro, later nog eens 2 miljoen, dus in totaal bijna 11 miljoen euro!) komen binnen bij het havenbedrijf dat daarmee een groot deel van de leningen kan aflossen en het gemeentelijke risico wordt daarmee verminderd. De lijn die Groen Drimmelen (VP / D66) in al die jaren gevolgd heeft.

Verkopen is beste besluit voor onze inwoners
Enkele oppositiefracties proberen te doen geloven dat zij door tegen de verkoop te stemmen het beste besluit nemen voor de inwoners van onze gemeente Drimmelen. Groen Drimmelen (VP / D66) blijft van mening dat verkoop de enige echte risicovermindering betekent en dus het beste besluit is voor onze inwoners! De gemeente kan nu immers voor alle miljoenen die de verkoop van de haven oplevert, niet meer worden aangesproken. De haven in bezit houden draagt niet bij aan minder risico, dus de tegenstemmers houden een risico voor onze inwoners van bijna 11 miljoen! De details die zij nu aanhalen om hun gelijk te halen, missen compleet waar het nu echt over gaat.

Groen Drimmelen (VP / D66) is blij en trots dat na al die jaren de verkoop rond is en de risico’s zijn verminderd

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal