Verklaring houding fractie in affaire wethouder Stoffels

Afgelopen donderdag,
16 september, hadden we een korte agenda met hoofdzakelijk sterretjes. Zaken
waar alle partijen het tijdens de commissievergaderingen al over eens waren.
Daarnaast werd de profielschets voor de te benoemen burgemeester vastgesteld.
Een zevental inwoners van Drimmelen hadden via internet hun mening  gegeven over
wenselijke eigenschappen van de nieuwe burgemeester en deze zijn meegenomen in
de profielschets.

Waar we naar op zoek
gaan is een vrouw/man met goede contactuele eigenschappen, integer, die weet wat
er in onze samenleving leeft, die bereid is naar iedereen te luistern, die goed
leiding kan geven, kortom een hele goede burgemeester.

De gemeenteraad gaat
ervan uit dat er een burgemeester gezocht wordt voor 6 jaar. Het kan zijn dat
besluitvorming over de gekozen burgemeester roet in het eten gooit en de
procedure stillegt. Dat moeten we afwachten.

Ondanks de korte agenda,
was er redelijk wat publiek aanwezig. Velen hadden de verwachting dat tijdens
deze vergadering gesproken zou gaan worden over het commissariaat van wethouder
Frans Stoffels hoewel via de pers door de meerderheid al was uitgesproken niet
op de zaak te zullen terugkomen. Een korte uitleg over de houding van Groen
Drimmelen in de raad is hier wel op z?n plaats.

Wethouder Stoffels heeft
het commissariaat neergelegd, nadat door Groen Drimmelen vragen daarover gesteld
waren. De combinatie wethouder ? commissaris van een bouwbedrijf, dat in onze
gemeente werkzaam is, wekte de schijn van belangenverstrengeling op, vooral
omdat het commissariaat niet gemeld was. En dat kan niet!! Frans Stoffels heeft
tijdens een fractievoorzittersoverleg (bijeengeroepen op verzoek van Groen
Drimmelen)  zijn handelen toegelicht en verklaard dat het niet melden niet
bewust gebeurd is en meer te wijten was aan vergeetachtigheid. Tot op heden zijn
er geen aanwijzingen gevonden dat  misbruik gemaakt is van deze dubbelfunctie .
Wel zijn door enkele fractievoorzitters termen gebruikt als : grove nalatigheid,
na?ef en dom.

Alleen de schijn van
belangenverstrengeling had al een reden kunnen zijn om aan te dringen op het
vertrek van de heer Stoffels. Wij hebben dat als fractie van Groen Drimmelen
niet gedaan in het belang van de continu?teit van ons gemeentebestuur. We moeten
niet vergeten dat door het vertrek van de heer Elzinga als burgemeester en de
heer Moerenhout als wethouder het dagelijks bestuur dit jaar een behoorlijke
deuk heeft opgelopen. We zullen met z?n allen ook niet datgene kunnen doen en
uitvoeren wat we aan het begin van het jaar met elkaar hebben afgesproken.Het
vertrek van Frans Stoffels zou deze deuk behoorlijk verdiepen zoniet het
dagelijks bestuur behoorlijk lam hebben gelegd. Daarvoor vonden wij het
?vergrijp? net niet ernstig genoeg en dat is de reden waarom de fractie van
Groen Drimmelen geen verdere actie heeft ondernomen.

Hopelijk hebt u na deze
uiteenzetting begrip voor ons standpunt, ook al bent u het er niet mee eens.

Marijke Vos

fractievoorzitter

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal