Veel nieuwe gezichten bij Groen Drimmelen

Marijke Vos unaniem tot lijsttrekker gekozen.

De gemeenteraadsverkiezingen naderen met rasse schreden. Dinsdag 7 maart a.s. kan de bevolking zich uitspreken over het beleid dat de laatste jaren is gevoerd en de volgende jaren gevoerd moet worden. De voorbije politieke jaren waren roerig en turbulent. Met een nieuwe burgemeester en straks een nieuwe gemeenteraad waait er hopelijk een frisse wind door de gemeente. Groen Drimmelen wil daar graag aan meedoen. Onder het motto Gewoon Doen, gaat de partij die uitdaging aan.

Naast Marijke Vos als lijsttrekker biedt Groen Drimmelen een variatie van oud en nieuw, afkomstig uit de diverse kerkdorpen

van de gemeente. Voor elk wat wils, kortom. Marijke Vos kan op een ruime ervaring teren. In 1994 werd zij voor het eerst in de raad gekozen voor D66. Vier jaar lang was zij ook wethouder. Na de fusie van D66 met de Terheijdense Vooruitstrevende Partij voert zij de Groen

Drimmelenfractie aan. Haar drijfveer is, zegt zij zelf, nieuwsgierigheid. Ze wil weten waarom dingen gaan zoals ze gaan en daar invloed op uitoefenen. Ook in de oppositie is dat haar meerdere malen gelukt.

Vers bloed

Tweede op de lijst is een nieuwkomer: J?rgen Vissers. Het jeugdige talent van de partij, die alvast ervaring opdeed als penningmeester van de club. Motto van de jonge econoom: bouwen aan duurzaamheid. Gewoon doen, stelt hij met bijna Brabantse nuchterheid vast.

Ook nummer drie op de lijst is een nieuwkomer: Hans Kuijpers. Hij was lange tijd voorzitter van D66 Made en Groen Drimmelen. Nu wil hij de overstap naar de gemeentestoelen maken. Zijn specialiteit is financi?n en hij vindt dat er in de gemeente nog veel te verbeteren

valt op dat gebied.

Het huidige raadslid Elly Prinse neemt de vierde plaats in. Zij deed de laatste jaren vooral sociale zaken. Bewust wil zij nu een stapje terugdoen: de eerste ?reserveplaats?.  Leon Schelfhout uit Terheijden neemt de vijfde plaats in. Hij verdiende eerder zijn sporen in de plaatselijke PvdA en is nu bestuurslid van Groen Drimmelen. Lage Zwaluwe is vertegenwoordigd door Marcel Verlinde (6), hij deed al van zich spreken in de commissie Ruimtelijke Ordening.

Veel sociaal betrokken mensen

Hooge Zwaluwe levert Dik van Beest. Hij heeft veel maatschappelijke functies in de gemeente bekleed: voorzitter VCW, de lokale omroep, spreekstalmeester in het Drimmels Lagerhuis etc. Goede wijn behoeft geen krans. Dat geldt zeker voor Cor van Meel (8). Sinds 1982 in de gemeenteraad. Met name sport had en heeft zijn bijzondere belangstelling. Nu wil hij het echt wat rustiger aan gaan doen. Ook op 9 een routinier: Ad van Oosterhout. Ruim zeven jaar zette hij zich in de raad in voor vooral de Wagenbergse belangen. Ook was hij enkele jaren

voorzitter van Groen Drimmelen. Domien v.d. Berg volgt daarna. Jaren ervaring als raadslid en vooral bekend als natuurliefhebber en milieudeskundige. De elfde stek is voor nieuwkomer Carel Rademakers uit Made. Geen onbekende in de voetbalwereld en daarnaast ook nog ?bouwpastoor? van de parochie. Oud VPraadslid Ellie v.d. Berg (Terheijden) tekent voor de twaalfde plaats, gevolgd door Nico

Vermeulen, in Terheijden vooral bekend door zijn inzet voor het Oranjecomité, Rondom de Toren en daarnaast nog het toneelgebeuren. Jeugdig talent op nr. 14, Claude Mampaey wil haar theoretische economische kennis nu wel eens in de gemeentepraktijk brengen. Docent lichamelijke oefening Roel d?Hooghe (15) ontbreekt opnieuw niet. Hij wil vooral op sportgebied zijn bijdrage leveren. Jan Kuiper neemt de volgende plek in. Vijf jaar lang vertegenwoordigde hij de VP in de raad van Terheijden. De lijst wordt afgesloten door Peter de Waard (17) en Fred de Heijde (18). Beiden zijn zeer actief in het Madese maatschappelijk leven.


De speerpunten

Speerpunt voor Groen Drimmelen is het bestuur dichter bij de inwoners brengen. De partij vindt dat de dienstverlening door de gemeente kan en moet verbeteren. Het wijkgerichte werken moet worden uitgebreid en verder vindt de partij dat inwoners vroegtijdig bij belangrijke

ontwikkelingen in hun buurt moeten worden betrokken. Inspraak vooraf, kortom. Flaters als bij de inrichting van het Oranjeplein in Terheijden moeten worden voorkomen.

Daarnaast ziet de partij natuur, recreatie en toerisme als een belangrijke economische motor voor de gemeente. Het beleid moet er op gericht zijn deze voorzieningen waar nodig te verbeteren en te stimuleren.

Jan Kuiper,

lid Groen Drimmelen.

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal