Vastrecht afvalstoffenheffing vanaf 2009 bevroren

In de raadsvergadering van december 2007 heeft het college op initiatief van Groen Drimmelen toegezegd dat het vastrecht voor de afvalstoffenheffing vanaf 2009 niet zal stijgen tot er een nieuwe aanbesteding voor de inzameling van het huisvuil plaatsvindt. Dit betekent dat het principe ?de vervuiler betaalt? nog meer zal worden toegepast binnen het inzamelen van het huisvuil van de inwoners van de gemeente Drimmelen.
 
Jaarlijks betalen de inwoners van de gemeente Drimmelen voor de inzameling van hun afval door de gemeente. Brabant Water verzorgt het innen van deze bedragen voor de gemeente Drimmelen. In de voorschotbetalingen aan Brabant Water en op de uiteindelijk afrekening hiervan kunt u zien wat u per jaar betaalt voor de inzameling van uw afval. Daarnaast moet er betaald worden voor verschillende soorten afval die worden aangeboden bij de milieustraat in Terheijden.
 
Al jaren is het beleid van de gemeente Drimmelen dat de vervuiler moet betalen. Dit kan maar op één manier worden uitgelegd. Wie meer afval produceert, moet meer betalen. En zo hoort het volgens Groen Drimmelen ook te zijn, niet alleen in het kader van het milieu, maar ook om het bewustzijn van mensen met betrekking tot het omgaan met afval te verhogen. Een duurzame samenleving bouwen we immers met zijn allen en daar maakt dit deel van uit!
 
Al in de raadsvergadering van begin november 2007, trok Groen Drimmelen fel van leer tegen de verwerking van de gestegen kosten in de tarieven. Bijna alle kostenstijgingen werden doorberekend in het vastrecht. Dit doet volgens Groen Drimmelen geen recht aan het beleid: de vervuiler betaalt. Door het verhogen van het vastrecht gaat iedereen evenveel meer betalen, of men nu veel of weinig afval aanbiedt. Dit moest dus anders! Op initiatief van de fractie van Groen Drimmelen nam de gemeenteraad unaniem een motie aan, die het doorbelasten van de kostenstijgingen naar de variabele tarieven opdroeg.
 
In de raadsvergadering van december werd het alternatieve voorstel van het college besproken. Groen Drimmelen ging daarin akkoord met een tussenoplossing: het vastrecht stijgt in 2008 met het indexeringspercentage van 2,85% ten opzichte van het genormaliseerde vastrecht en de overige stijgingen worden doorberekend in de variabele tarieven. Hierdoor gaat iemand die per jaar 20 keer de container aan straat zet in verhouding meer betalen dan iemand die dit 10 keer doet. En dit doet volledig recht aan de vervuiler betaalt!
 
Groen Drimmelen ging echter pas akkoord nadat het van het college de toezegging had gekregen, dat het vastrecht vanaf 2009 niet meer zou stijgen gedurende de looptijd van het contract met de afvalinzamelaar. Dit betekent dat alleen de variabele tarieven in die periode nog kunnen stijgen. Wie meer afval aanbiedt gaat dus meer betalen dan wie minder afval aanbiedt en dit betekent dat de vervuiler betaalt!
 
J?rgen Vissers

Fractie Groen Drimmelen

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal