Uitslag posteractie Groen Drimmelen

Iedereen kent al jaren dat rommelige, slordige beeld van scheefhangende en wegkrullende posters in de straten tijdens de verkiezingen. Alle partijen hadden afgesproken daarmee te stoppen. Het ludieke, alternatieve idee van Groen Drimmelen leek goed. In plaats van verkiezingsborden aan lantaarnpalen kleine posters bij mensen voor de ramen.

Hoe maak je jezelf zichtbaar in een verkiezingscampagne? Dat is een vraag waar iedere partij weer mee speelt in de verkiezingsperiode. Groen Drimmelen kwam onder andere met het idee van de posteractie. Om dit idee kracht bij te zetten hebben we per dorp een dinerbon van € 50,- uitgeloofd. Iedereen die de poster goed zichtbaar vanaf straat voor zijn raam zou hangen, had kans op een dinerbon. Maar eerlijk is eerlijk : het is niet het succes geworden dat wij vooraf hoopten. Voor de meeste inwoners is kleur bekennen door een poster op te hangen een brug te ver. Zelfs als je daar de kans op een dinerbon tegenover stelt. Dat hebben wij verkeerd ingeschat.

Met enige regelmaat hebben we in de dorpen gezocht naar posters van Groen Drimmelen. Uiteraard telden de posters en borden die bij onze leden in de tuin stonden of voor het raam hingen niet mee. In Hooge Zwaluwe, Drimmelen en Wagenberg hebben we geen poster
kunnen vinden. In de andere drie dorpen hebben we wel posters bij niet-leden aangetroffen.

Winnaars
Na loting zijn de volgende winnaars uit de bus gekomen:

  • Terheijden : Fam. Albers, Bergen 3
  • Made : Fam. Tooten, De Gijster 18
  • Lage Zwaluwe : Fam. Van Vlaanderen, Griendwerkerstraat 51

Groen Drimmelen neemt zelf contact op met de winnaars om hen de prijs te overhandigen.
Terugblik op de uitslag De uitslag van de verkiezingen heeft bijna iedereen verrast. De overwinning van de Lijst Harry Bakker is groter dan bijna iedereen voor mogelijk had gehouden. Daarom zijn we blij dat we onze 2 zetels hebben kunnen behouden. De inwoners hebben zich duidelijk uitgesproken voor nieuwe gezichten in de raad en een open en eerlijke politiek. Daar willen wij in de komende 4 jaar graag ons steentje aan bijdragen.
Wij bedanken alle kiezers die ons hun vertrouwen hebben gegeven.

Hans Kuijpers
Groen Drimmelen

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal