Uitnodiging ledenvergadering 17 juni

Betreft:      Uitnodiging Algemene Ledenvergadering met aansluitend een

 Discussie over
Duurzaamheid

Datum:       Woensdag 17 juni 2009

Tijd:            19.30 uur

Plaats:        Gemeenschapshuis De  Zonzeel, Poolsestraat 12,4924 BD Hooge Zwaluwe
.


 

 A G E N D A

19.30
uur Aanvang ledenvergadering

1.   
Opening door de
voorzitter

2.   
Verslag vorige
ledenvergadering 19-3-2009 goedkeuren

3.   
Mededelingen van het
Bestuur

4.   
Goedkeuren
giften 2009 (zie bijlage voor voorstel Bestuur)

5.   
Mededelingen van de
Fractie

6.   
Rondvraag

7.   
20.15
uur

korte pauze

8.   
20.30
uur
Discussie m.b.t. Duurzaamheid


 

Voor
discussie zijn meerdere groeperingen uit het veld uitgenodigd om hun standpunten
in te brengen.
Ditmaal
hebben we in ieder geval een vertegenwoordiger van de
regionale dienst Milieu en Afval Regio Breda en een vertegenwoordiger van de
ZLTO uitgenodigd. Daarnaast hopen we op de komst van mensen uit de
bouwwereld.

De
tuinbouwsector is volop bezig met het duurzaam maken van de bedrijfsvoering. Hoe
doen zij dat en wat kunnen wij daar van leren? Ook in de regio staat
duurzaamheid hoog op de agenda. Wat kan deze samenwerking voor ons opleveren?
Tenslotte willen wij de komende jaren eindelijk serieus
werk maken van
het bouwprogramma. Hoe kunnen we daarbij rekening houden met aspecten die
verband houden met duurzaamheid?


Wij willen
de avond rond de klok van 22.00 uur sluiten waarna er nog gelegenheid is om
informeel met elkaar te praten

Wij hopen op
een grote opkomst van onze leden, graag uw afmelding voor 15 Juni  naar
email:

 anita.van.gennip@planet.nl  of 06-28206434
t
elefonisch of via SMS


Namens
Bestuur Groen Drimmelen,
de
secretaris,
Anita van
Gennip.

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal